F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

PROF. CHOROSIŃSKI I ŚLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

Solistą niedzielnego, 11 stycznia, Filharmonicznego wieczoru organowego będzie ceniony w wielu krajach polski wirtuoz organów, od 2008 roku doktor honoris causa południowokoreańskiego Keimyung University – Andrzej Chorosiński. Znakomitemu gościowi partnerować będzie Śląska Orkiestra Kameralna pod batutą Roberta Kabary. Przewodnikiem po skarbcu muzyki organowej będzie twórca filharmonicznego cyklu recitali organowych, prof. Władysław Szymański.
Andrzej Chorosiński studia w warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie organów Feliksa Rączkowskiego ukończył z wyróżnieniem w 1972 roku. W latach 1969–1974 studiował też kompozycję pod kierunkiem Tadeusza Paciorkiewicza. W roku 1992 otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych. Prowadzi klas organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W latach 1987–1993 był prorektorem ds. artystycznych, a w latach 1993–1999 rektorem macierzystej uczelni – obecnie – Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Był członkiem Prezydium AECAM — Stowarzyszenia Rektorów Europejskich Uczelni Muzycznych (1993-2000), sprawował też godność przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych w Polsce (KRUA).
Jest laureatem nagrody specjalnej konkursu improwizacji organowej w Kilonii (1972).
Koncertował niemal we wszystkich krajach Europy, a także w Izraelu, USA, Kanadzie, Australii, Korei Południowej i Japonii. Występował w tak renomowanych miejscach, jak m.in. Filharmonia Narodowa w Warszawie, Koncerthuset w Sztokholmie, Sala im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, Katedra Notre Dame w Paryżu, King’s College Chappel w Cambridge, Aula im. Pawła VI w Watykanie, Katedra św. Patryka w Nowym Jorku czy Town Hall w Adelajdzie. Repertuar artysty obejmuje muzykę baroku i romantyzmu oraz transkrypcje (częściowo dokonane z Marianem Sawą) utworów Antonio Vivaldiego (Cztery pory roku), Camille'a Saint-Saënsa (Danse macabre), Modesta Musorgskiego (Obrazki z wystawy) i Paula Dukasa (Uczeń czarnoksiężnika).
Dokonał licznych nagrań radiowych i telewizyjnych w kraju i za granicą. Nagrał ponad 20 płyt LP i CD dla takich firm, jak: Polskie Nagrania, Veriton, EMI-Electrola, Life Records, DUX, Musicon, Dabringhaus Grimm, Megavox. Podwójnie Platynową Płytą stało się CD artysty, nagrane w bazylice w Licheniu.
Prowadził kursy improwizacji organowej w Niemczech i kursy interpretacji w Szwecji, Finlandii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Japonii, Korei Południowej i Izraelu. Był jurorem międzynarodowych konkursów organowych we Francji, w Niemczech, Polsce i na Litwie. Jest współinicjatorem i dyrektorem artystycznym 7 międzynarodowych festiwali muzyki organowej oraz kameralnej na zabytkowych instrumentach: we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, Legnicy, Kłodzku, Kluczborku i Św. Lipce. Był konsultantem i autorem wielu projektów w zakresie budownictwa organowego w Polsce (bazylika w Licheniu, kościół Wszystkich Świętych w Warszawie), Niemczech, Kanadzie oraz Japonii. Od 1997 do 2002 roku był dyrektorem artystycznym Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
Na organy skomponował m.in.: Koncert na organy i orkiestrę symfoniczną (1974), Postludium na obój, róg, trąbkę i organy (1981), Ecce Homo (1984), Dein Zweiglein na chór mieszany i organy (1986) oraz Introdukcję i Fugę (1991).

 

11 stycznia 2015, niedziela godz. 17.00 T, K, O
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Filharmoniczne wieczory organowe
Andrzej Chorosiński – organy
Śląska Orkiestra Kameralna
Robert Kabara – dyrygent
Władysław Szymański – słowo
Program:
Georg Friedrich Händel – Koncert g-moll op. 4 nr 3
Georg Friedrich Händel – Koncert F-dur op. 4 nr 4
Johann Sebastian Bach - Passacaglia c-moll BWV 582
Franz Liszt – Fantazja Ad nos, ad salutarem undam

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.