F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

ORGANOWY BAROK I ROMANTYZM

I konkursowe emocje

Od 13 do 18 września potrwa w Katowicach III Międzynarodowy Konkurs Organowy Barok i romantyzm, organizowany przez Katedrę Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego wespół z Parafią pw. św. Rodziny i św. Maksymiliana Kolbego. Przesłuchania 25 uczestników I etapu konkursu odbywać się będą 13 i 14 września w uczelnianej auli im. Bolesława Szabelskiego, wyposażonej w organy zbudowane w tym roku przez słoweńska firmę Antona Škrabla. W II etapie 10 uczestników zagra 16 września w kościele św. Rodziny (Katowice Brynów), wyposażonym w instrument zbudowany w 2003 roku przez warszawską firmę Zygmunta i Janusza Kamińskich.
W niedzielę 18 września konkurs przeniesie się do Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego, w 2011 roku wyposażonej w organy przez berlińską firmę Karla Schuke’go. O godz. 14 rozpoczną się przesłuchania już tylko 5 uczestników konkursu interpretacji muzyki organowej. W programach finalistów znajdą się: Sonata c-moll Psalm 94 Juliusa Reubke’go albo Sonata d-moll op. 60 nr 2 Maxa Regera oraz nie dłuższy, niż 10 minut, dowolny utwór lub część cyklu, powstały w XIX lub XX wieku w typie toccaty lub utworu symfonicznego. Wstęp na przesłuchania – za symboliczną złotówkę. Trójkę laureatów poznamy tego samego dnia na koncercie finałowym. Jakie utwory wybiorą do programu – z oczywistych względów w tej chwili nie wiemy, ale można przypuszczać, że będą to dzieła z programu konkursu. Poza wspomnianymi, we wcześniejszych etapach były to utwory: Johanna Sebastiana Bacha, Felixa Mendelssohna, Josefa Gabriela Rheinbergera, Louis Marchanda, Georga Böhma i Nicolausa Bruhnsa.

 


18 września 2016, niedziela godz. 9.00 - 14.00 – przesłuchania (wstęp 1,00 zł),
godz. 18.00 – koncert finałowy T / O
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
III Międzynarodowy Konkurs Organowy Barok i romantyzm

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.