F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORA



PL |  EN

NAJPIĘKNIEJSZE "AVE MARIA!"

16 sierpnia zapraszamy na recital organowo-wokalny. W wykonaniu duetu Magdalena Witczak (sopran) i Hanna Dys (organy) usłyszymy aż piętnaście utworów, których różnorodność z pewnością zaspokoi upodobania wszystkich. W repertuarze bowiem znajdują się utwory od Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha, czy Luigiego Cherubiniego po współczesną muzykę filmową.
Będziemy mogli usłyszeć Ave Maria skomponowane przez pięciu różnych kompozytorów: Jana Maklakiewicza, Pietro Mascagniego, Luigiego Cherubiniego, Giuseppe Verdiego i Michała Lorenca. Najstarszą kompozycją jest napisana przez Cherubiniego (1816). Najmłodszą spośród nich jest ta skomponowana przez Lorenca. Pochodzi z filmu Prowokator Krzysztofa Langa (1995). Za ścieżkę dźwiękową do tego filmu kompozytor otrzymał nagrodę Złotych Lwów na 20. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
Usłyszymy również dwa utwory z cyklu Drei romantische Tonstuecke nach drei Bildern von Arnold Boecklin op. 37 związanego z Katowicami Fritza Lubricha jra (1888-1971) Kompozytor w latach 1919-45 był organistą i chórmistrzem w kościele ewangelickim. Z chórem Meistersche Gesangverein, który cieszył się szerokim uznaniem, po raz pierwszy w Katowicach wykonał Stabat Mater K. Szymanowskiego.
W programie znajdą się również: O Had I Jubal's Lyre z oratorium Joshua Georga Friedricha Haendla, Vergin, tutto amor Francesca Durante, Alleluja z motetu Exultate, jubilate Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Maria Mater Gratiae Prospera Guidiego.
Z repertuaru na organy-solo wybrano do programu: Toccatę in a Aloysa Claussmanna, chorał Vater unser im Himmelreich Georga Boehma, Piece d'orgue BWV 572 Jana Sebastiana Bacha oraz preludium Bogurodzica Mariana Sawy.

16 sierpnia 2015, g. 17:00
Sala koncertowa im. Karola Stryji
Recital organowo-wokalny
Magdalena Witczak – sopran
Hanna Dys – organy
Bartłomiej Barwinek - słowo
Program:
Marian Sawa – Bogurodzica
Jan Maklakiewicz – Ave Maria
Prosper Guidi – Maria Mater Gratiae
Pietro Mascagni – Ave Maria
Fritz Lubrich jun. – Toteninsel oraz Heiliger Hain z cyklu Drei romantische Tonstuecke nach drei Bildern von Arnold Boecklin op. 37 nr 3 i 2
Luigi Cherubini – Ave Maria
Wolfgang Amadeusz Mozart – Alleluja z motetu Exultate, jubilate
Francesco Durante – Vergin, tutto amor
Johann Sebastian Bach – Piece d'orgue BWV 572
Georg Fridrich Haendel – O Had I Jubal’s Lyre – Joshua
Georg Boehm – chorał Vater unser im Himmelreich
Giuseppe Verdi – Ave Maria z opery Otello
Aloys Claussmann – Toccata in a
Michał Lorenc – Ave Maria
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.