F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

NAD PIĘKNYM MODRYM DUNAJEM

Nad pięknym modrym Dunajem – to koncert, jaki w sobotę 20 sierpnia w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego da Śląska Orkiestra Kameralne pod batutą Tomasza Tomaszewskiego. W programie tego wakacyjnego koncertu znajdą się znane i lubiane walce, polki, marsze i tanga.
Urodzonego w Czechowicach, Tomasza Tomaszewskiego znamy przede wszystkim jako skrzypka, wychowanka Tadeusza Wrońskiego i warszawskiej PWSM. Kontynuował studia w Konserwatorium Leningradzkim u prof. B. Gutnikowa oraz we Freiburgu u prof. W. Marschnera i uczęszczał na kursy mistrzowskie u m.in. F. Drużynina, O. Krysy, J. Fourniera i R. Liebermanna. Z Polskim Kwartetem Smyczkowym koncertował w Europie i Australii. Jako solista Polskiej Orkiestry Kameralnej koncertował w wielu krajach. Laureat wielu konkursowych nagród, od 1982 roku jest pierwszym koncertmistrzem Deutsche Oper w Berlinie, a od 1983 roku – wykładowcą na Uniwersytecie Sztuk w Berlinie (od 2001 z tytułem profesora). Ma w dorobku liczne nagrania radiowe i płytowe w wielu krajach Europy, w Japonii, Chinach i USA.
Tomasz Tomaszewski jest też dyrygentem założonej przez siebie orkiestry kameralnej Kammersolisten der Deutschen Oper Berlin. Koncertuje z nią intensywnie od 1988 roku. Od tego samego roku kieruje też letnimi kursami muzycznymi w Głuchołazach, odbywającymi się pod patronatem polskiego Ministerstwa Kultury.
Wakacyjny występ Tomasza Tomaszewskiego ze Śląską Orkiestrą Kameralną zdominuje iście promenadowy repertuar. Polecamy!

 


20 sierpnia 2016, sobota godz. 18.00

Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Na pięknym Modrym Dunajem
Śląska Orkiestra Kameralna
Tomasz Tomaszewski – skrzypce, prowadzenie
W programie:
znane i lubiane walce, polki, marsze i tanga
BILETY: PARTER: N – 30 zł U – 21 zł
BALKON: N – 40 zł U – 28 zł
 

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.