F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

MUZYKA W KOŚCIELE MARIACKIM

W sobotnim koncercie Muzyka w kościele Mariackim 11 czerwca filharmoniczny Chór pod dyrekcją Jarosława Wolanina zaprezentuje niemiecką muzykę religijną. Rozpocznie dwoma z trzech motetów, przez Felixa Mendelssohna skomponowanych w 1847 roku i zebranych w op. 69. Twórca wzoru romantycznej liryki instrumentalnej, był też autorem 5 symfonii, licznych kompozycji kameralnych, organowych i wokalnych. Wśród jego utworów religijnych są kantaty do psalmów, kościelne kompozycje nawiązujące do muzyki renesansu i baroku, motety, pieśni, Te Deum, Magnificat i oratoria Paulus, Elias oraz nieukończone – Christus.
Muzyka religijna jest też ważną częścią twórczości Johannesa Brahmsa. Na jej czoło wysuwa się monumentalne Niemieckie Requiem uważane za jedno z najwznioślejszych dzieł wokalno-instrumentalnych o tematyce religijnej. Poza Requiem Johannes Brahms skomponował wiele innych utworów religijnych, m.in. Trimphlied na ośmiogłosowy chór, baryton i orkiestrę do tekstu Apokalipsy św. Jana, Ave Maria na chór żeński i orkiestrę lub organy, Psalm 23 na chór żeński i organy, liczne utwory chóralne a cappella, m.in. Marienlieder. W religijnych utworach Johannes Brahms nawiązywał do polifonii renesansu, Palestriny mistrzów niemieckich. My wysłuchamy chorał Es ist das Heil i fugę pierwszego z dwóch motetów op. 29.
Muzykę kościelną w twórczości Josepha Gabriela Rheinbergera reprezentują kompozycje wokalno-instrumentalne na głosy solowe, chór, orkiestrę lub organy oraz utwory chóralne a cappella – 18 mszy (w tym 4 Requiem), 4 Stabat Mater, liczne hymny i motety. Dostosowane do wymogów liturgii, nawiązują do romantycznej muzyki F. Medelssohna i R. Schumanna. Odznaczają się bogatą, chromatyczną harmoniką, śpiewną melodyką i siłą ekspresji.
Koncert zamknie pierwszy z motetów op. 110 Maxa Regera, także twórcy m.in. Requiem na chór i alt solo, Psalmu 100 na chór, orkiestrę i organy, kantat chorałowych, pieśni religijnych i chóralnych utworów a cappella. MaxReger w swej twórczości zbliżył się do stylu neoklasycznego Johannesa Brahmsa, stosując jednak rozwiniętą harmonikę. W polifonii nawiązał do wzorów Johanna Sebastiana Bacha. Był jednym z najwybitniejszych polifonistów doby poromantycznej.
Przewodnikiem po tej muzyce będzie Karina Paszek.

 


11 czerwca 2016, sobota godz. 19.30
Katowice Kościół Mariacki
Muzyka w kościele Mariackim
Chór Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin – dyrygent
Karina Paszek – słowo
Program:
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Jauchzet dem Herrnop. 69 nr 2
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren op. 69 nr 1
Johannes Brahms – Es ist das Heil und kommen her op. 29 nr 1
Joseph Rheinberger – Warum toben die Heiden op. 40 nr 2
Max Reger – Mein Odem ist schwach op. 110 nr 1

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.