F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

MUZYCZNA OPRAWA MSZY ZA OJCZYZNĘ

W Święto Konstytucji 3. Maja Chór Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Jarosława Wolanina i organista Adam Eibin wezmą w środę 3. maja udział we mszy za Ojczyznę, odprawionej w katowickiej archikatedrze p.w. Chrystusa Króla.
Muzyczną oprawę mszy otworzy Bogurodzica, najstarsza utrwalona polska pieśń religijna i najstarszy zachowany polski tekst poetycki na podstawie Chorału Gregoriańskiego, która pełniła (według współczesnych pojęć) rolę hymny państwowego. Wykonane zostaną dwie pieśni patrona Filharmonii Śląskiej, Henryka Mikołaja Góreckiego – Witaj Jutrzenko ze zbioru Pieśni kościelnych na chór a cappella z 1984 roku, opublikowanych już po śmierci kompozytora, w roku 2013, oraz Ciebie na wieki wychwalać będziemy z powstałego w 1985 roku cyklu Pieśni Maryjnych. Z dorobku innego wielkiego katowickiego kompozytora, Wojciecha Kilara wybrano do muzycznej oprawy uroczystej mszy Hymn paschalny na chór mieszany, powstały na zamówienie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla uczczenia jubileuszu 10-lecia istnienia tej uczelni, zaś z dorobku sławnego organisty i kompozytora, improwizatora, muzykologa i pedagoga, Mariana Sawy – fragmenty jego Missa Claromontana. Będzie też jedno prawykonanie. Po premierze sprzed miesiąca innego utworu Przemysława Kadłubka, jeszcze studenta katowickiej Akademii Muzycznej, filharmoniczni śpiewacy pod batutą Jarosława Wolanina jego kolejny utwór – Tota pulchra es Maria.3 maja 2017, środa godz. 10.30

Archikatedra p.w. Chrystusa Króla, Katowice
Muzyczna oprawa mszy świętej za ojczyznę
Chór Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin – dyrygent
Adam Eibin – organy
Program:
Anonim – Bogurodzica
Henryk Mikołaj Górecki – Witaj Jutrzenko
Przemysław Kadłubek – Tota pulchra es Maria (prawykonanie)
Wojciech Kilar – Hymn paschalny
Henryk Mikołaj Górecki – Ciebie na wieki wychwalać będziemy
Marian Sawa – Kyrie, Alleluja, Sanctus, Agnus Dei z Missa Claromontana

 

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.