F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

MOZART I GWIAZDA ŚWIATOWEJ WIOLINISTYKI

Marianna Vasileva pierwsze lekcje gry na skrzypcach zaczęła pobierać w wieku 5 lat pod okiem ojca. 2 lata później zagrała swój pierwszy koncert. Potem uczyła się pod kierunkiem tak słynnych skrzypków, jak Vladimir Ovcharek, Dora Schwarzberg i Zakhar Bron. W 1997 roku została laureatką Międzynarodowego Konkursu 2000 Wirtuozów w Sankt Petersburgu i Międzynarodowego Konkursu im. D. Szostakowicza w Hanowerze, w 2000 roku zaś wygrała The International Glazunov Competition w Paryżu. Rok później, wraz z zajęciem pierwszego miejsca w International Spohr Competition w Weimarze, jako główną otrzymała skrzypce. W tym samym roku Vladimir Spivakov zaprosił skrzypaczkę do udziału w prestiżowym festiwalu w Colmar. W 2009 artystka zdobyła pierwszą nagrodę Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego i triumfowała w konkursie Praskiej Wiosny. Rok później wygrała The Violin Competition Sion Valais.
Ta znakomita artystka będzie solistką pierwszej odsłony otwarcia 70. sezonu Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego i inauguracji Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Roberta Kabary. Program wypełnią arcydzieła Wolfganga Amadeusa Mozarta (1756-1791). Koncert rozpocznie Divertimento D-dur KV 136 z 1772 roku, które formą z szybszymi ogniwami skrajnymi bliższe jest uwerturze włoskiej, niż pokrewnej wieloczłonowej serenadzie. Potem – Mozartowe ukoronowanie osiągnięć w dziedzinie koncertu skrzypcowego – Symfonia koncertująca Es-dur KV 364 z roku 1779. Większość koncertów skrzypcowych W.A. Mozart, który sam bardzo dobrze na tym instrumencie grał, napisał, mając 20 lat. Cztery lata później powstało dzieło, zwracające uwagę dojrzałością i kunsztem. Inaczej niż w koncercie, tu solistów jest kilku. Aby altówka mogła równoprawnie współzawodniczyć ze skrzypcami, kompozytor nakazał przestrojenie instrumentu o pół tonu wyżej. Kompozytor sam tez napisał kadencje do pierwszej i drugiej części, bardziej służące blaskowi zespołowego muzykowania, niż wirtuozowskiemu popisowi. Inauguracyjny koncert kameralistów zamknie skomponowana z początkiem 1774 roku Symfonia A-dur KV 201, zaliczana nie tylko do najciekawszych, ale i najpiękniejszych w dorobku młodego Mozarta.

 

12 września 2014, piątek godz. 19 Abonamenty T i K
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Inauguracja sezonu artystycznego Śląskiej Orkiestry Kameralnej

Śląska Orkiestra Kameralna
Robert Kabara – dyrygent, altówka
Marianna Vasileva – skrzypce
Program:
Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento D-dur KV 136
Sinfonia Concertante Es-dur KV 364
– Symfonia A-dur KV 201

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.