F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

MŁODZI I UTALENTOWANI PROPAGATORZY MUZYKI

Młodzi artyści Londyńskiego Panufnik Tria w sobotę 28 października wystąpią na estradzie Filharmonii Konesera. W programie – mała antologia tria fortepianowego.
Rozpocznie ją trio c-moll op. 1 nr 3 Ludwiga van Beethovena z 1794 roku, kiedy Beethoven pobierał naukę kompozycji u Josepha Hayda. Z trzech wtedy skomponowanych Trio c-moll uważane jest dziś za najlepsze, choć to ono Haydnowi nie spodobało się. Ludwig van Beethoven nie wycofał jednak utworu, a nawet opracował go na kwintet smyczkowy i opublikował jako opus 104. Części utworu: Allegro con brio – Andante cantabile con variazioni – Minuetto. Quasi allegro – Finale. Prestissimo.
Podobnie, Trio fortepianowe Andrzeja Panufnika to kompozycja, która otwiera katalog jego twórczości, opus pierwsze – jeden z trzech zrekonstruowanych utworów przedwojennych (wszystkie partytury Panufnika napisane do 1944 roku spłonęły w Powstaniu Warszawskim). Zostało wykonane po raz pierwszy w Warszawie 10 grudnia 1936 roku przez Stanisława Jarzębskiego (skrzypce), Józefa Bakmana (wiolonczela) i Mieczysława Wajnberga (fortepian). Zostało bardzo ciepło przyjęte przez krytyków, zwracając ich uwagę na młodego kompozytora. Jan Maklakiewicz pisał o utworze: „tętni szerokim rozmachem, nurtem żywiołowego temperamentu artysty o dużej kulturze muzycznej. Akcenty młodzieńczych buntów, zmagań i poszukiwań, akcenty mocne i zdecydowane, owiane najszczerszym romantyzmem świeżych porywów inwencji tematycznej o nieprawdopodobnie bogatej i różnorodnej skali uczuciowej, które słyszymy w muzyce Panufnika, naprowadzają nas na pewne analogie z muzyką Brahmsa. Bogatą treść wewnętrzną swego Tria fortepianowego zamknął Andrzej Panufnik w wytworne i barwne ramy zewnętrzne. Sugestywna czystość i szczerość natchnienia młodego kompozytora zawładnęła odtwórcami. (...) Kompozycja Panufnika (...) – to nowa, bardzo poważna pozycja w naszym życiu muzycznym. Zasługuje w pełni na najszersze zainteresowanie”. Zrekonstruowany utwór w 1945 roku kompozytor zadedykował pamięci swej matki. Części: Poco adagio - Allegro - Poco adagio – Largo – Presto.
Trio g-moll op. 15 Bedřich Smetana skomponował w 1855 roku pod wpływem bólu po śmierci czteroletniej córki Fryderyki. Zaskakuje w tym utworze zbieżność patetycznego tematu burzliwej jego części pierwszej z motywami granymi przez smyczki w epizodzie Mors stupebit późniejszego o 19 lat Requiem Giuseppe Verdiego. Części: Moderato assai – Scherzo (Allegro ma non agitato) – Presto.
London Panufnik Trio utworzone zostało w 2015 roku w Guildhall School of Music and Drama w Londynie. Trio tworzą: Konstancja Smolorz – skrzypce, Edward Deakins – wiolonczela i Michael Lan – fortepian. Zespół kształci się pod kierunkiem Jacquelline Ross i Caroline Palmer. Uczestniczy też w warsztatach z udziałem Levona Chilingiriana, Krzysztofa Śmietany, Carole Presland, Matthew Joneas, Toma Postera, Wolfganga Redika i członków Enellion Quartet. Duża wagę trio przywiązuje do popularyzacji muzyki Europy Centralnej, a w szczególności polskiej.
W 2017 roku London Panufnik Trio zostało najmłodszym finalistą konkursu Ivan Sutton Award. Obecnie koncertuje w Londynie oraz przygotowuje się do konkursów i festiwali w Europie.


28 października 2017, sobota g. 16.00 [Q]
Sala kameralna, Filharmonia Śląska
Filharmonia Konesera
London Panufnik Trio – trio fortepianowe w składzie:
Konstancja Smolorz – skrzypce
Edward Deakins – wiolonczela
Michael Lan – fortepian
Maryla Renat – prowadzenie
Program:
Ludwig van Beethoven – Trio fortepianowe c-moll op. 1 nr 3
Andrzej Panufnik – Trio fortepianowe op. 1
Bedřich Smetana – Trio fortepianowe g-moll op. 15

 

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.