F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

MICHAEL ZILM & NIEMIECKIE REQUIEM

Triumfator trzeciego Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w 1987 roku, dziś jeden z najbardziej cenionych dyrygentów europejskich, Michael Zilm 13 listopada z dyrygenckiego podium poprowadzi pierwszy z koncertów tegorocznych III Katowickich Dni Henryka Mikołaja Góreckiego. Z orkiestrą symfoniczną i przygotowanym przez Jarosława Wolanina filharmonicznym chórem wystąpią też: sopran Marta Boberska i baryton Jarosław Bręk. W programie bodaj najznakomitsze dzieło Johannesa Brahmsa, które ostatecznie zapewniło kompozytorowi międzynarodową sławę – Niemieckie Requiem.
Kompozytor oparł swe siedmioczęściowe dzieło nie na mszy łacińskiej, lecz na wyborze tekstów Biblii luterańskiej, niosącym bardziej pociechę żałobnikom niż obietnicę nieśmiertelności zmarłym. Czerpiąc inspiracje z niemieckiej tradycji muzyki liturgicznej H. Schütza i J.S. Bacha, dzięki korzystaniu ze źródeł liturgicznych i pozaliturgicznych Johannes Brahms stworzył dzieło w jakiś sposób inne. Choć język wykorzystanych w utworze tekstów biblijnych jest teistyczny, nie staje się jednak wyraźnie chrześcijański. Niemieckie Requiem zyskuje przez to jeszcze bardziej uniwersalny charakter. I kameralny. Mimo majestatyczności wielkich fug i posępnego marsza żałobnego.
Zapewne nie zdziwi nikogo przypomnienie, że po pierwszym wykonaniu utworu do prowadzącego je dyrygenta Karla Reinthalera Johannes Brahms miał powiedzieć: Wyznaję, że chętnie usunąłbym słowo „niemieckie” i zastąpił określeniem „ludzkie”.

 

13 listopada 2015, piątek godz. 19
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
III Katowickie Dni Henryka Mikołaja Góreckiego – dyryguje Michael Zilm
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Michael Zilm – dyrygent
Marta Boberska – sopran
Jarosław Bręk – baryton
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Johannes Brahms – Ein Deutsches Requiem op. 45
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.