PL |  EN

KAROL STRYJA IN MEMORIAM - KONCERT W CIESZYNIE

Zmarł ostatniego stycznia 16 lat temu. Po raz 15. zapraszamy na doroczny koncert Karol Stryja in memoriam do Jego rodzinnego Cieszyna, gdzie został pochowany. Nie ukrywamy satysfakcji, że filharmoników próba złożenia hołdu ich legendarnemu szefowi w miejscu urodzenia stała się stałym elementem kulturalnego życia Cieszyna. Jego władzom dziękujemy za kontynuację nowej tradycji.
Karol Stryja (1915-1998) pośród dyrektorów Filharmonii Śląskiej uważany jest za najbardziej dla niej zasłużonego. To dlatego 25 stycznia 2002 roku filharmoniczną salę koncertową nazwano Jego imieniem. W bezprecedensowej 37-letniej kadencji kierownika artystycznego i dyrektora wyniósł prof. Karola Stryja Filharmonię Śląską do poziomu jednej z najlepszych w kraju i Europie. W 1973 roku utworzył profesjonalny filharmoniczny chór, a w 1981 r. dzisiejszą Śląską Orkiestrę Kameralną. Z Filharmonii Śląskiej uczynił cenioną propagatorkę muzyki naszego czasu. Był cenionym promotorem nowych utworów Bolesława Szabelskiego, Wojciecha Kilara, Henryka Mikołaja Góreckiego i innych, zwłaszcza śląskich kompozytorów. Po zorganizowaniu dwóch krajowych, w roku 1979 zainicjował Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach i prowadził kolejne aż do śmierci. Dziesiąty odbędzie się w 2017 roku. W 2009 roku ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego oraz własnych Filharmonii Śląskiej i katowickiego oddziału Telewizji Polskiej S.A. Violetta Rotter-Kozera (scenariusz i reżyseria) zrealizowała film „Karol Stryja. Ślązak, który zdobył świat”.
Cieszyńskie koncerty zrazu miały być powtórzeniem analogicznych lutowych w Katowicach. Sami cieszynianie poprosili, by ich termin przesunąć w okolice Wielkanocy, uwzględniając ten czas w propozycjach programowych. Przystaliśmy na to chętnie. Parę zimnych Wielkich Tygodni spowodowało, że w uzgodnieniu z burmistrzem Cieszyna i proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej przesunęliśmy termin tych koncertów na czas bardziej wiosenny.
Jak sam Karol Stryja, prezentujemy w nich uznane arcydzieła i staramy się promować muzyczną twórczość naszego czasu. Z dorobku Johanna Sebastiana Bacha do programu cieszyńskiego koncertu wybraliśmy jego Mszę luterańską G-dur BWV 236. Lipski kantor w zasadzie komponował na potrzeby liturgii, ale kilka swoich mszy po prostu zestawił z wcześniejszych, regularnie pisanych kantat. W Mszy luterańskiej w Kyrie i Quoniam usłyszymy fragmenty kantaty 179 (Siehe zu, dass deine Gottesfurcht – Bacz, aby pobożność twoja nie stała się obłudą), w Gloria i Domine Deus – 79 (Herr ist Sonn’ und Schild – Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg), w Gratias – 138 (Warum betrübst dud ich, mein Herz – Czemu martwisz się, me serce?) i w Cum sancto spiritu – z kantaty 17 (Wer Dank ofert, der preist mich – Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie).
Program dopełni światowe prawykonanie nowego utworu Adriana Robaka. Ten młody (rocznik 1979) śląski kompozytor, wychowanek katowickiej uczelni i Aleksandra Lasonia jest laureatem m.in. II nagrody za kompozycję Silesia 1921 na orkiestrę symfoniczną i chór w konkursie kompozytorskim, ogłoszonym w 90. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego (2011). Jego kompozycje były wykonywane na festiwalach w kraju (m.in. Mikołowskie Dni Muzyki) oraz za granicą (m.in. Incontro Internazionale Polifonico Citta di Fano). Filharmoniczny chór współpracuje z Adrianem Robakiem od dawna, tym razem w ramach ministerialnego, a realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca programu Kolekcje (priorytet: Zamówienia kompozytorskie).

 
24 maja 2014, sobota godz. 18 wstęp wolny
Kościół Jezusowy, Cieszyn

Karol Stryja in memoriam
Śląska Orkiestra Kameralna
Chór Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin – dyrygent
Elżbieta Kolorz – sopran
Magdalena Pilarczyk – alt
Paweł Brożek – tenor
Jarosław Kitala – baryton
Karina Paszek – słowo
Program:
Johann Sebastian Bach – Msza luterańska G-dur BWV 236
Adrian Robak – Semi semi na chór i orkiestrę smyczkową (prawykonanie)
 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA I KULTURY DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PROGRAMU KOLEKCJE-PRIORYTET ZAMÓWIENIA KOMPOZYTORSKIE REALIZOWANEGO PRZEZ INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.