F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

FILHARMONIA ŚLĄSKA I UNIWERSYTET ŚLĄSKI W TROSCE O EDUKACJĘ DZIECI

W obecności dziennikarzy JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i dyrektor Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego, prof. Mirosław Jacek Błaszczyk we wtorek 16 czerwca podpisali porozumienie o współpracy i prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć i projektów w zakresie edukacji muzycznej dzieci, młodzieży i studentów oraz wspólnych przedsięwzięć artystycznych.
Wespół z prorektorem ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr. hab. Mirosławem Nakoniecznym oraz wicedyrektor FŚl Marią Burską-Juraczyk, kierowniczką Działu Promocji FŚl Agnieszką Młynarczyk, szefem sekcji edukacji Działu Programowego FŚl Reginą Gowarzewską i koncertmistrzem, koordynatorem artystyczno-programowym FŚl Adamem Wagnerem dziennikarzom przedstawili ideę porozumienia i szczegóły współpracy.
Zapowiadając wieloletnią współpracę dyrektor M.J. Błaszczyk, zauważył, że edukacja muzyczna dzieci i młodzieży jest niezwykle istotnym zadaniem, a w szkołach jest z rozmaitych względów prowadzona nie do końca profesjonalnie. Długoletniość programu ma ułatwić nauczycielom odpowiednie skoordynowanie pracy szkoły ze wzbogaconą ofertą Filharmonii i Uniwersytetu. Prof. W. Banyś podkreślił natomiast, że wspólne działania Uniwersytetu i Filharmonii przeciwstawia się trendowi ograniczania godzin lekcyjnych z zakresu sztuki.
Widząc zainteresowanie, ale przede wszystkim potrzebę kształtowania smaku młodych ludzi i poszerzania ich wiedzy, w kolejnych sezonach UŚ i FŚl rozszerzą ofertę, rozbudowując ją o coraz nowsze formy, bardziej dostosowane do zróżnicowanych potrzeb rozmaitego młodego odbiorcy.
Jak zauważyła Regina Gowarzewska, pierwsze wspólne projekty już za nami. W Filharmonii Śląskiej odbył się koncert Chóru Uniwersytetu Śląskiego Dzieci Gioia. Na estradzie sali kameralnej wystąpili też studenci – przyszli muzykoterapeuci wystawili dla dzieci swoją bajkę muzyczną.
W sztandarowym cyklu koncertów symfonicznych Młoda Filharmonia ciekawie zapowiada się efekt wspólnego projektu z Instytutem Fizyki Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii w koncercie październikowym, w ramach którego najmłodsi słuchacze nie tylko poznają świat muzyki, ale też dowiedzą się, skąd biorą się dźwięki, a pomogą im w tym m.in. ciekawe eksperymenty i doświadczenia. Planuje się też współpracę z innymi Instytutami, na przykład na temat zmian zachodzących w przyrodzie. W ramach innego z koncertów Młodej Filharmonii tancerze z Uniwersyteckiego Zespół Pieśni i Tańca Katowice pokażą piękno polskiego folkloru, wykorzystanego w dziełach największych narodowych kompozytorów.
Planowane jest wprowadzenie nowych cykli koncertowych we współpracy z Instytutem Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Już w sierpniu najmłodsi, w wieku od 4 do 10 lat, będą mogli uczestniczyć w warsztatach Dźwiękowy domek emocji w formie zabaw z muzyką. Wspólnie ze słuchaczami Uniwersytetu Śląskiego Dzieci przygotowane zostanie mikołajowe widowisko muzyczne Alicja po drugiej stronie lustra. Przygotowuje się ofertę warsztatów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład bajki terapeutyczne czy sesje indywidualne dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.
Mówiąc o wspólnych działania z Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego, wskazano jesienno-zimowe wykłady z zakresu nauk humanistycznych, połączone z koncertami. Filharmonia chce otworzyć się na potrzeby studentów i dać im możliwość zdobywania nowych doświadczeń na polu zawodowym. Stąd też, jak zauważył prorektor M. Nakonieczny, wspólne działania z Instytutem Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Jak wskazał A. Wagner, będą to m.in.: warsztaty orkiestrowe dla studentów Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Muzycznej, Międzynarodowy Konkurs Miniatur dla młodych instrumentalistów oraz kurs mistrzowski, współorganizowanie koncertów zespołów orkiestrowych Uniwersytetu Śląskiego, zasilonych muzykami zawodowymi Filharmonii Śląskiej, w celu zdobywania przez studentów praktyki zawodowej u boku muzyka orkiestrowego oraz udostępnienie studentom możliwości zdobywania praktyk zawodowych jako prelegentów, prowadzących projekty edukacyjne, pod opieką profesjonalnej i doświadczonej kadry Filharmonii Śląskiej (np. w ramach audycji szkolnych i przedszkolnych czy koncertów kameralnych)
Kolejnym wydziałem, którego pedagogów i studentów zaproszono do współpracy jest Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. FŚl udostępni przestrzeń do prezentacji ich prac fotograficznych i filmowych. Wzbogaci to ofertę programową FŚl, a studenci będą mogli zdobyć praktyczne doświadczenie przy rejestracji prób i koncertów; pomogą także przy przygotowaniu oprawy wizualnej X Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga.
Zebrani wyrazili nadzieję, że współpraca będzie korzystna zarówno dla Uniwersytetu, jak i Filharmonii, ale przede wszystkim – dla edukacji muzycznej młodych, że pozwoli na: precyzyjne dostosowanie konkretnych koncertów do odpowiednich grup wiekowych (z uwzględnieniem potrzeb programu szkolnego), rozbudowanie propozycji poprzez dodanie form multimedialnych, wypracowanie nowoczesnych form edukacji połączonych z kanonem utworów, które winno się poznać. Chcemy kształtować wzorce pozytywnych kontaktów ze sztuką i budować więzi młodych ludzi z instytucją kultury, jako miejscem ciekawym i wartym odwiedzania.

Media o wspólnym projekcie: Dziennik Zachodni, Onet.pl
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.