F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

EMA ALEXEEVA I UCZNIOWIE PROJEKTU "EUROPA U BRAM"

 Organizatorzy projektu "Europa u bram" - Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Pro Bono Musicae" w Bielsku-Białej po raz kolejny mają przyjemność zaprosić uczennice, uczniów, grono pedagogiczne i dyrekcje szkół muzycznych II st. działających na terenie województwa śląskiego do udziału w tym wyjątkowym koncercie.

Tym razem 11 grudnia o godz. 11.00 w Sali koncertowej im. Karola Stryji zaprezentują się:

- uczniowie i uczennice śląskich szkół muzycznych II st., praktykanci projektu "Europa u bram":

Jakub Łączak (flet) - uczeń ZPSM w Bielsku-Białej, uczestnik projektu;
Mateusz Żurawski (obój) - uczeń ZSM w Częstochowie, uczestnik projektu;
Jacek Głogowski (skrzypce) - uczeń OSM w Bytomiu, uczestnik projektu;
Joanna Kupczak (skrzypce) uczennica ZPSM w Bielsku-Białej, uczestniczka projektu;
Olivia Bujnowicz (skrzypce) uczennica ZPSM w Katowicach, uczestniczka projektu;
Anna Baran (skrzypce) uczennica ZPSM w Katowicach, uczestniczka projektu;
Malwina Jakubowska (wiolonczela) uczennica ZPSM w Częstochowie, uczestniczka projektu;
Michał Koziński (wiolonczela) uczeń PSM w Zabrzu, uczestnik projektu,

- oraz zaproszeni artyści:

Ema Alexeeva (skrzypce) - asystentka prof. Zakhara Brona w projekcie "Europa u bram", solistka Plural Ensemble w Madrycie;
Śląska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Roberta Kabary.

W ich wykonaniu usłyszymy:
- Carl Stamitz - Koncert na flet G-dur op 29 cz II i III,
- Joseph Haydn - Koncert na obój G-dur, cz. I,
- Jules Massenet - Méditation (Thaïs),
- Antonio Vivaldi - Koncert na czworo skrzypiec op 3/10 h-moll RV580,
- Antonio Vivaldi - Koncert na dwie wiolonczele g-moll,
- Antonio Vivaldi - Cztery pory roku - Zima.

Udział uczniów i towarzyszących im nauczycieli w charakterze opiekunów jest całkowicie bezpłatny. Limit wynosi 400 miejsc.
Projekt finansuje przewozy uczestników z odległych placówek szkolnych pokrywając koszty rachunków / faktur / not księgowych za transport do kwoty 10 zł / osobę (ucznia/uczennicę) lub na warunkach indywidualnych.
Uprzejmie prosimy o nadsyłanie list zgłaszanych widzów koncertu w formie pisemnej do jednej z poniższych osób:
P. Aleksandry Rurańskiej, e-mail: a.ruranska@europaubram.pl, tel: 609900746
P. Filipa Stycznia, e-mail: f.styczen@europaubram.pl, tel: 609900748
P. Adriana Wieczorka, e-mail: a.wieczorek@europaubram.pl, tel: 665406391
P. Katarzyny Florek, e-mail: k.florek@europaubram.pl, tel: 726150026

W przypadku wszelkiego rodzaju pytań, personel projektu służy Państwu niezbędnymi informacjami.

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.