F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

DŹWIĘKOWY DOMEK EMOCJI

Dźwiękowy Domek Emocji to nowy cykl zajęć dla dzieci w formie warsztatowej: zabawy i ćwiczenia muzyczno-ruchowe z elementami arteterapii: muzykoterapia, choreoterapia, drama.

Dźwiękowy Domek Emocji – to świat, który sami stworzymy dzięki twórczej aktywności. Będziemy śpiewać, tańczyć, malować, grać na instrumentach, improwizować. Stworzymy dekoracje, które później użyjemy w przedstawieniu. Wykorzystamy ruch, plastykę, dźwięk i słowo. Warsztaty chcemy zakończyć spotkaniem finałowym w formie przedstawienia bajki muzycznej w sali kameralnej Filharmonii Śląskiej. Na występ dzieci zaproszeni zostaną rodzice, babcie, dziadkowie, koleżanki, koledzy, rówieśnicy itp.

Czym wyróżnia się nowa oferta dla dzieci? Przede wszystkim celem zajęć!
Viva - bohaterka bajki - „porwie nas” do Dźwiękowego Domku Emocji – ułatwi nam wprowadzenie różnorodnych tematów muzycznych, będących jedynie środkiem do celów, którymi są:
• umiejętność nazywania własnych emocji, wyrażenie siebie poprzez ekspresję i emocję w działaniach twórczych – skupienie się na emocjach „tutaj i teraz”
• poznanie własnej hierarchii w grupie
• polepszenie komunikacji – współpracy, wzajemności, relacji i empatii
• samoświadomość dziecka, radość i zadowolenie, podnoszenie samooceny
• zabawy rozluźniające, odprężające
• likwidacja napięcia psychicznego i fizycznego
• na naszych spotkaniach nikogo nie będziemy oceniać jak gra czy śpiewa – gdyż najważniejsza jest swoboda i wzbudzenie kreatywności dziecka
• radzenie sobie ze smutkiem, strachem i złością

Tematy spotkań: W trakcie naszych warsztatów odwiedzimy razem z naszą małą bohaterką Vivą muzyczne krainy, którym towarzyszą różne emocje.

18.08.2015r (wtorek) – Krainy Presto i Kraina Adagio (szybka i wolna)
Emocje: złość, gniew, zdenerwowanie, cierpliwość, rozbawienie.

20.08.2015r (czwartek)Kraina Molowa i Kraina Durowa (smutna i wesoła)
Miasteczko Chochlikowych Śmieszków.
Emocje: smutek, samotność, zmartwienie, niepokój, radość, zachwyt, przyjaźń.

25.08.2015r (wtorek) – Kraina Wysokich i Kraina Niskich Dźwięków
Klucz wiolinowy i basowy
Emocje: kłótliwość, ciekawość, strach, radość, zarozumiałość, skrucha, zadowolenie, wstyd.

27.08.2015r (czwartek) – Kraina Forte i Kraina Piano (głośna i cicha)
Emocje: strach, niepokój, obawa, lęk, zadowolenie, spokój, przyjemność.

30.08.2015 (niedziela) – Podsumowanie wszystkich czterech spotkań
Pokaz – spektakl muzyczny dla rodziców, opiekunów, rówieśników, znajomych w sali kameralnej Filharmonii Śląskiej.
Rozdanie zaświadczeń uczestnictwa w muzycznej podróży pełnej emocji.

Cena jednostkowa: 15,00 PLN
Cena (pięć warsztatów): 50,00 PLN

Warsztaty odbędą się w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w sali 303 (IV piętro).

Dodatkowe informację dotyczące warsztatów:

Warsztaty odbędą się przy zebraniu grupy minimum 15-osobowej. (Po zebraniu takiej grupy podamy nr konta, na który należy wpłacić pieniądze do 10 sierpnia).
Cena jednostkowa: 15,00 zł, w przypadku zapłaty jednorazowo za pięć warsztatów: 50,00 PLN (Koszty obejmują m.in.: materiały plastyczne.
Prosimy aby dzieci miały wygodne buty i sportowy strój (możliwość zabrudzenia podczas warsztatów plastycznych).
W trakcie trwania warsztatów rodzicom proponujemy odwiedzenie kawiarni (piętro wyżej).
Zgłoszenie dziecka na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją fotografowania i filmowania dzieci w trakcie warsztatów. Prosimy o podpisanie pisemnej zgody.
Wybrane zdjęcia dzieci i krótki film zostaną zamieszczone na stronie internetowej Filharmonii Śląskiej.
Możliwość zamówienia obiadów po każdym z warsztatów – po wcześniejszym zgłoszeniu na koszt zamawiającego.

Zapisy na warsztaty:
Alina Adamczyk – tel. 514-878-606, tel. 32 351 17 03 e-mail: a.adamczyk@filharmonia-slaska.eu
 

Z osobami chętnymi na udział w warsztatach skontaktujemy się po 15 lipca.

W mailu prosimy o podanie następujących informacji:
1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej dziecko oraz nr telefonu kontaktowego
2. Imię i nazwisko dziecka
3. Wiek dziecka

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta:
ING Bank Śląski SA - Oddział w Katowicach 64 1050 1214 1000 0024 0652 0359
w tytule wpisując: imię i nazwisko oraz tytuł „Dźwiękowy Domek Emocji”

WYKONAWCY PROJEKTU

Alina Adamczyk
autorka bajki pt.„Dźwiękowy dom emocji", arteterapeuta, koordynator i pomysłodawca warsztatów „Dźwiękowy domek emocji”. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wydział w Cieszynie, kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Ukończyła studia podyplomowe według autorskiego programu profesora Wiesława Karolaka z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – wydział w Katowicach). Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, specjalność: muzykoterapia. Prywatnie mama 21-miesięcznego Tymona.

Agnieszka Kasperczyk
ukończyła z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. F. Chopina w Bytomiu w klasie fortepianu. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (studia licencjackie, Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: muzykoterapia). W 2014 roku zdała egzamin certyfikacyjny przed Międzynarodową Komisją Certyfikacyjną i otrzymała tytuł MT-BC, Muzykoterapeuta Certyfikowany. Brała udział w różnych kursach i warsztatach muzykoterapeutycznych. Uczestniczyła w konferencjach i warsztatach ogólnopolskich i międzynarodowych między innymi w: Louisville (USA), Krems (Austria), Londynie (Wielka Brytania), Wrocławiu, Katowicach. Posiada doświadczenie w pracy z różnymi grupami pacjentów: dziećmi (niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia emocji i zachowania, zaburzenia ze spektrum autyzmu), młodzieżą, osobami dorosłymi.

Zdjęcia w fotogalerii zamieszczone dzięki uprzejmości Przedszkola nr 7 Puchatek z Siemianowic Śląskich:)

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.