F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

DANIEL ZARETSKY & FILHARMONICZNY WIECZÓR ORGANOWY

Rosyjskiego wirtuoza organów, profesora Uniwersytetu i Konserwatorium w Petersburgu oraz pierwszego organistę tamtejszej filharmonii, Daniela Zaretsky’ego zaprosił Władysław Szymański do ostatniego w tym sezonie, niedzielnego (28 maja) Filharmonicznego wieczoru organowego. W programie – muzyka Johanna Sebastiana Bacha i katedr francuskich, od Louisa Marchanda po Charlsa-Marii Widora. Zapowiada się organowa uczta.
Organista Filharmonii w Petersburgu (od 1997), Daniel Zaretsky urodził się w tym mieście w 1964 roku. Studiował w klasach fortepianu i organów tamtejszego Konserwatorium pod kierunkiem prof. E. Bazanowa i N. Oksentjana. Studia podyplomowe w Państwowym Konserwatorium w Kazaniu ukończył pod kierunkiem prof. R. Abdoullina. W latach 1991 do 1993 kontynuował studia w Sibelius Music Academy w Helsinkach (Finlandia) pod kierunkiem profesora Kari Jussila, które ukończył z wyróżnieniem. Kunszt wykonawczy doskonalił na licznych kursach mistrzowskich w Europie Zachodniej u takich mistrzów, jak: Guy Bovet, Marie-Claire Alain, Harald Vogel, Ludger Lohmann, Jean Guillou, David Sanger, Hans Fagius, Michael Radulescu, Daniel Roth, Peter Planyavsky.
Jego kariera rozwija się od 1988 roku – wystąpił wówczas we wszystkich znaczących miastach byłego ZSRR. Koncertował m.in. w salach koncertowych filharmonii w Moskwie i Petersburgu oraz w Katedrze w Rydze. Rok później zaczął koncertować za granicą. Występował m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Włoszech, Holandii, Luksemburgu, Finlandii, Szwecji, Danii, Norwegii, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, na Malcie, w Czechach, Słowacji, Polsce, Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Australii i Ameryce Południowej (Argentyna, Brazylia, Urugwaj). Dokonał licznych nagrań radiowych i CD w Rosji, na Litwie, w Szwajcarii, Niemczech i Danii.
Nie dziwi, że muzyka organowa stanowi istotną część dorobku Johanna Sebastiana Bacha, wszak kompozytor przez większą część swojej kariery był muzykiem kościelnym. Olbrzymi jego dorobek organowy możemy podzielić na dwie części – dzieła oparte na temacie chorałowym oraz niezależne utwory muzyczne: różnorodne połączenia z preludiami, fantazje, toccaty czy wariacje. Oba nurty usłyszymy w recitalu Daniela Zaretsky’ego.
Muzykę znad Sekwany rozpocznie w tym recitalu utwór o 16 lat młodszego od J.S. Bacha, Louisa Marchanda, którego twórczość charakteryzuje typowa dla francuskiej muzyki organowej wyrafinowana kolorystyka oraz bogata chromatyka, zapowiadająca harmonikę późnego baroku. Potem usłyszymy Toccatę jednego z najwybitniejszych, obok C. Francka i C. Saint-Saënsa, organistów 2. połowy XIX wieku Théodore’a Dubois, który najpełniej rozwinął swój kompozytorski talent w dziedzinie muzyki religijnej. Poznamy też utwory odnowiciela francuskiej muzyki organowej Eugène’a Gigouta i następcy Ch.-M. Widora w kościele Saint-Sulpice, Louisa Vierne’a, zmarłego na atak serca podczas koncertu w paryskiej katedrze Notre Dame, której organistą był przez 37 lat. Recital zakończą dwa finałowe fragmenty V Symfonii organowej F-dur Charlesa-Marii Widora, uważanego za „wynalazcę” symfonii organowej – wieloczęściowego dzieła na organy, charakteryzującego się swobodną strukturą. Finałowa Toccata tej symfonii to jeden z najsłynniejszych fragmentów muzyki organowej. Obecnie z upodobaniem grywana jest podczas ślubów.28 maja 2017, niedziela godz. 17.00 [T] [O]

Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Filharmoniczne wieczory organowe – Daniel Zaretsky
Daniel Zaretsky – organy
Władysław Szymański – słowo
Program:
Louis Marchand – Grand Dialogue
Johann Sebastian Bach – chorały organowe:
Wir glauben all an einen Goyy BWV 680
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 669
Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 671
Johann Sebastian Bach – Preludium i Fuga h-moll BWV 544
Théodore Dubois – Toccata
Eugène Gigout – Menuet, Scherzo i Toccata
Louis Vierne – Carillon de Westminster
Charles-Marie Widor – Adagio i Toccata z V Symfonii organowej F-dur op. 42 nr 1

 

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.