F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

CZAS DLA MŁODYCH, A POTEM JUŻ

W pierwszy poniedziałek marca w Muzycznym Przedszkolu Śląskie Trio Perkusyjne dzieciom pozwoli poznać instrumenty perkusyjne i unaocznić czym w muzyce jest rytm. Następny poniedziałek to okazja poznania fletu i fagotu. Przewodniczką w obu spotkaniach będzie dobrze dzieciom znana Pani Gama, czyli Regina Gowarzewska.

Młodzież na pewno przyciągnie koncert dyplomantów bytomskiej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Rówieśnicy słuchaczy objawią swe umiejętności i talenty w dziełach rosyjskiego mistrza fortepianu Siergieja Rachmaninowa, amerykańskiego kompozytora szwajcarskiego pochodzenia, najbardziej jednak cenionego jako twórcę muzyki żydowskiej – Ernsta Blocha oraz Johanna Nepomuka Hummela – ostatniego wielkiego reprezentanta szkoły wiedeńskiej, który między klasycyzmem i romantyzmem ożywił sztukę pianistyczną, zaś jako kompozytor okazał się twórcą wszechstronnym.

Ciekawie zapowiada się również marcowa Młoda Filharmonia, przepełniona jazzowymi pasjami studentów Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Na minionych koncertach podopiecznych Jerzego Jarosika, muzycznego szefa chorzowskiego Teatru Rozrywki, widownia pękała w szwach. Zapewne tak będzie i w tym roku…3 marca 2014, poniedziałek godz. 10 i 11.30
Audytorium w starym budynku Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12 Katowice
Muzyczne Przedszkole – Co to jest rytm?
Poznajemy instrumenty perkusyjne
Śląskie Trio Perkusyjne
Regina Gowarzewska – prelegentka


4 marca 2014, wtorek godz. 17
Sala koncertowa POSM II st. im. K. Szymanowskiego, ul. Ułańska 7b Katowice
Koncert dyplomantów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Bytomiu
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Aleksandra Ptok (klasa mgr Krzysztofa Batoga) – altówka
Michał Dziewior (klasa prof. Wojciecha Świtały) – fortepian
Oliwia Meiser (klasa mgr Marii Kubisy) – wiolonczela
Program:
Johann Nepomuk Hummel – Fantazja na altówkę i orkiestrę
Ernest Bloch – Schelomo – rapsodia hebrajska na wiolonczelę i orkiestrę
Siergiej Rachmaninow – II koncert fortepianowy c-moll op. 18


10 marca 2014, poniedziałek godz. 9.30 i 11
Audytorium w starym budynku Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12 Katowice
Muzyczny alfabet – F, jak flet i fagot
Regina Gowarzewska – prelegentka


13 marca 2014, czwartek godz. 11 i 17
14 marca 2014, piątek godz. 12

Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3 Chorzów
Młoda Filharmonia – Pasje jazzowe
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Jerzy Jarosik – dyrygent
Mateusz Walach – dyrygent
Michał Wierba – pianista
Regina Gowarzewska – prelegentka
W programie: kompozycje i aranżacje studentów Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach

 
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.