F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

CHÓR FILHARMONII ŚLĄSKIEJ 40- LATKIEM. FOTORELACJA

 

W dniu 16 maja  Chór Filharmonii Śląskiej świętował 40-lecie działalności.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością przedstawiciele władz, Kościoła, instytucji kultury , stowarzyszeń artystycznych: Pan Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa Śląskiego, Pana Kazimierz Karolczak – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pan Andrzej Gościniak -Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, który objął jubileusz honorowym patronatem, Pani Krystyna Siejna -Wiceprezydent Katowic, Jego Ekscelencja Damian Zimoń - Arcybiskup Metropolita Katowicki, ksiądz Łukasz Dziura - Sekretarz Jego Ekscelencji Wiktora Skworca, Arcybiskupa Metropolity Katowickiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, Jego Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach, prof. Tomasz Miczka, Pani Joanna Wnuk – Nazarowa – Dyrektor Narodowej Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji, przedstawiciele instytucji kultury, stowarzyszeń, melomani i przyjaciele chóru. Szczególnie serdecznie powitano emerytowanych artystów Chóru Filharmonii Śląskiej, z profesorem Janem Wojtachą na czele, cieszącym się nieustającą, wielką estymą podopiecznych, emerytowanym chórmistrzem.
Z rąk pana Marszałka Mirosława Sekuły oraz pana Przewodniczącego Andrzeja Gościniaka 37 śpiewaków chóru otrzymało Złote, Srebrne i Brązowe Odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 3 artystów otrzymało Dyplomy gratulacyjne z rąk Marszałka Województwa Śląskiego, pana Mirosława Sekuły. Chór Filharmonii Śląskiej został uhonorowany Złotą Odznaką za zasługi dla Województwa Śląskiego, a chórmistrz - pan Jarosław Wolanin, został odznaczony Srebrną Odznaką za zasługi dla Województwa Śląskiego. Odznaczenia przyznane przez Kapitułę Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego wręczył pan Przewodniczący Andrzej Gościniak, który przewodniczył obradom kapituły.
Jubilaci otrzymali liczne listy gratulacyjne i kwiaty: od Wojewody Śląskiego, pana Piotra Litwy, Jego Ekscelencji Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca, od pana Mirosława Sekuły, Marszałka Województwa Śląskiego, od pana Piotra Uszoka Prezydenta Katowic, od dr hab. Włodzimierza Siedlika, Kierownika Katedry Chóralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, byłego Dyrektora Chóru Polskiego Radia; od pani Joanny Wnuk – Nazarowej, dyrektor NOSPR, od Zarządu Głównego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr od Zespołu Chórzystów Chóru Mieszanego Ogniwo z Katowic; od pani dyrektor Anny Szostak i Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, od pani Hanny Freund, żony śp. profesora Czesława Freunda, oraz gratulacje i wiele ciepłych słów ze strony przemawiających.
Jubilaci składali serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tworzenia i wzrastania działalności artystycznej chóru w przeciągu ostatnich 40 lat jego działalności. Dziękowali za uhonorowanie ich artystycznych dokonań.
Po chwilach doniosłych i pełnych wzruszeń salę koncertową wypełniła muzyka.
 

Wykonano najwybitniejsze dzieło chóralne Wolfganga Amadeusa Mozarta – Mszę c-moll Wielką oraz Blest Pair of Sirens Charlesa Huberta Parry’ego.

Mszę, którą później nazwano Wielką, Wolfgang Amadeus Mozart pisał między latem 1782 a wiosną roku następnego. Komponował ją, spełniając ślubowanie, że stworzy mszę, jeśli Konstancja Weber zostanie jego żoną. Napisał Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus i pierwsze ogniwo Credo, ale dzieła – podobnie jak później Requiem – nie skończył. Zaprezentował je w Salzburgu 25 sierpnia 1783 roku, dopełniając je fragmentami swoich innych mszy. W 1901 roku Alois Schmitt w miejsce brakujących ogniw wprowadził odpowiednio dobrane utwory Wolfganga Amadeusa Mozarta i to z nimi obecnie Wielką się wykonuje. W jubileuszowym koncercie filharmonicznego Chóru usłyszymy wszak jedynie fragmenty napisane ręką Mozarta do tej, a nie innej mszy. 
 
Jubileuszowe spotkanie filharmonicznych śpiewaków dopełniła uroczysta oda  Charlesa Huberta Parry’ego, twórcy muzyki, która od wyniesienia na tron Edwarda VII w 1902 roku stała się nieodłączną częścią brytyjskich uroczystości koronacyjnych. 
Chór Filharmonii Śląskiej z inicjatywy Karola Stryji powołał w 1974 roku Jan Wojtacha, który kierował zespołem przez 30 lat. Wyrobioną przez twórcę markę filharmonicznych śpiewaków od pięciu lat mądrze doskonali Jarosław Wolanin.
 
Po wspaniałym koncercie odbył się uroczysty bankiet z prawdziwym urodzinowym tortem, sprezentowanym przez prestiżową katowicką cukiernię „SOWA”, której siedziba mieści się w hali nowego dworca PKP w Katowicach.
Wszystkim Gościom, Melomanom i Sponsorom serdecznie dziękujemy za wsparcie, uznanie i uczestnictwo, a Szanownym Jubilatom gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów artystycznych.
 
KONCERT OBJĘTY PATRONATEM HONOROWYM
PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ANDRZEJA GOŚCINIAKA
 
16 maja 2014, piątek godz. 19     A
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska 
Jubileusz 40-lecia Chóru Filharmonii Śląskiej 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Jarosław Wolanin – dyrygent
Karolina Brachman – sopran
Bernadetta Grabias – mezzosopran
Krystian Adam Krzeszowiak – tenor
Wojciech Gierlach – bas
Sabina Jaszczyk – organy
W programie:
Charles Hubert Hastings Parry – Blest Pair of Sirens
Wolfgang Amadeus Mozart – Msza c-moll KV 427 
 

 

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.