F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

BRAHMS, MOZART, MISTRZOWIE I MŁODZI ARTYŚCI

Na tegoroczny koncert Pamięci prof. Bernarda Poloka zapraszamy w piątek 26 września. 14 października minie szósta rocznica śmierci wielkiej postaci naszego życia muzycznego i pedagogiki artystycznej. Profesor Bernard Polok (1936-2008), wychowanek legendarnego Józefa Drohomireckiego, związany był z nami przez ponad pół wieku. Miał zaledwie 21 lat, gdy w 1957 r. został wiolonczelistą Filharmonii Śląskiej. Zaledwie sześć lat później został koncertmistrzem orkiestry symfonicznej. Funkcję te pełnił aż do chwili przejścia na emeryturę, która jednakże nie oznaczała kresu jego wspólnej drogi z filharmonikami; w 2007 roku był sekretarzem jury VIII Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga. Z nami pozostał do swego ostatniego dnia. My naszą więź z Profesorem kontynuujemy koncertami Jego pamięci…
Tegoroczny symfoników i chórzystów z dyrygenckiego podium poprowadzi Jan Wincenty Hawel. Obu łączyła blisko półwieczna praca pedagogiczna w katowickiej Akademii Muzycznej. Do programu tego koncertu wybraliśmy utwory, które byłyby przyjemnością także dla Profesora: podwójny koncert Johannesa Brahmsa w mistrzowskiej obsadzie solistycznej wiolonczelisty Tomasza Strahla i skrzypka Jana Staniendy. I jeszcze Wolfgang Amadeus Mozart z dostojnymi Te Deum i Laudate Dominum oraz przedostatnią z okresu salzburskiego, Mszą Koronacyjną. To jedno z najczęściej, obok Requiem, krótkiego Ave verum i motetu Exultate, wykonywanych dzieł kościelnych Mozarta.
Piękne utwory, piękny cel. Jakżeby prof. Polok cieszył się z wysłuchania ich w odnowionych naszych wnętrzach…

 

 


26 września 2014, piątek godz. 19.00 T, S 
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Pamięci prof. Bernarda Poloka
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Jan Wincenty Hawel – dyrygent
Ewa Tracz – sopran
Agata Kobierska – alt
Oskar Jasiński – tenor
Paweł Konik – bas
Jan Stanienda – skrzypce
Tomasz Strahl – wiolonczela
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Johannes Brahms – Koncert podwójny a-moll na skrzypce i wiolonczelę op. 102
Wolfgang Amadeus Mozart – Te Deum C-dur KV 141
Wolfgang Amadeus Mozart – Laudate Dominum
Wolfgang Amadeus Mozart – Msza C-dur Koronacyjna KV 317

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.