F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

BARYTON, KONTRABAS, FORTEPIAN I ELEKTRONIKA

 Zorganizowany przez Agencję Artystyczną Appasionato oraz katowicki oddział Związku Kompozytorów Polskich koncert możliwy jest głównie dzięki twórczemu spotkaniu czworga znakomitych muzyków. Każdy z nich wniósł do programu tego wydarzenia, mniej lub bardziej współczesne, „repertuarowe perełki” z uprawianych przez siebie dziedzin. Rozpoczniemy od wydanych w 1921 roku Von der Liebe. Sieben Gedichte von Rilke Op. 99 Raula Koczalskiego. Liryka wokalna tego fenomenalnego pianisty, mimo, że stanowi obok utworów fortepianowych jeden z głównych fundamentów jego twórczości, wykonywana jest stosunkowo rzadko. Aktywnego propagatora znalazła całe szczęście w osobie cenionego solisty i pedagoga Macieja Bartczaka, który dokonał nagrań sporej części pieśni Koczalskiego a także poświęcił im swoją pracę doktorską. 

Kolejnym z współwykonawców koncertu jest pierwszy kontrabasista i solista NOSPR-u, Jan Kotula, w którego interpretacji usłyszymy pochodzącą z 1978 roku, niezwykle emocjonalną Sonatę na kontrabas solo op 42. pochodzącego z Liverpoolu Davida Ellisa oraz Opened Series IV na kontrabas Tadeusza Wieleckiego. Również Piotr Sałajczyk, młody, doskonale czujący się we współczesnym repertuarze pianista, zaprezentuje twórczość długoletniego dyrektora „Warszawskiej Jesieni”. Miniatury fortepianowe, powstały niemal w tym samym roku co Sonata Ellisa, natomiast Studium gestu…II to kompozycja o dwadzieścia lat późniejsza, w której twórca, podobnie jak w dwóch innych utworach z cyklu Studium gestu, stara się w praktyce zrealizować swoje zamierzenia by uczynić gest muzyczny, spontaniczny i naturalny, podstawą wszelkiej akcji muzycznej.

W Divertimento I na fortepian i elektronikę  w duecie z Piotrem Sałajczykiem zobaczymy samego kompozytora, Jarosława Mamczarskiego. Jego muzyka silnie wiążę się z wykorzystaniem mediów elektronicznych, przez które wprowadza do swoich kompozycji elementy z różnych światów dźwiękowych. Techniczne zainteresowania Mamczarskiego przekładają się na jego muzykę czasem dość bezpośrednio np. w tytułach jego utworów (AMIE: 5=4) lub wręcz determinują całe kompozycje jak w prawykonanym dziś Poemacie liczb na baryton, kontrabas, fortepian i elektronikę. Jak sam tytuł wskazuje, jest to utwór w całości krążący wokół zjawisk i zależności matematycznych. Może uda się nam usłyszeć tutaj dalekie echo arii Pana Arytmetyki z Dziecka i Czarów Mauricea Ravela. A może wyda się nam ta muzyka chłodna, laboratoryjnie wykoncypowana, przesadnie geometryczna. Bez względu jednak na indywidualne skojarzenia, wyraźnie widoczna jest idea kompozytora, żeby przypomnieć nam, że muzyka jest wyższą matematyką, począwszy od Arystotelesa, przez Ockeghema, Bacha czy Xenakisa, aż do nieskończoności.

14 listopad 2014r. godz. 19:30
Sala kameralna Filharmonii Śląskiej
Maciej Bartczak - baryton
Jan Kotula - kontrabas
Piotr Sałajczyk - fortepian
Jarosław Mamczarski - elektronica
Program:
Raul Koczalski - Pieśni
David Ellis - Sonata na kontrabas solo op.42
Jarosław Mamczarski - Divertimento I na fortepian i elektronikę
Tadeusz Wielecki - Openes Series IV na kontrabas, Miniatury na fortepian, Studium gestu...II na fortepian
Jarosław Mamczarski - Poemat Liczb na baryton, kontrabas, fortepian i elektronikę (prawykonanie)

WSTĘP WOLNY

 

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.