F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

BARTŁOMIEJ NIZIOŁ DLA KONESERÓW

Na ostatnie w tym sezonie spotkanie Filharmonii Konesera w sobotę 25 czerwca Bartłomiej Nizioł i Grzegorz Skrobiński wybrali trzy sonaty na skrzypce i fortepian. Sonata jako gatunek jest jednym ze szczytowych osiągnięć muzyki francusko-belgijskiej późnego romantyzmu.
Sonata A-dur Césara Francka (1822-1890) powstała w 1866 roku i zadedykowana została Eugène’owi Ysaÿe’owi, ojcu chrzestnemu wielu francuskich utworów. To jedno z ostatnich arcydzieł Francka, które zyskało ogromną popularność. Wyrosło z zachwytu grą Eugène’a Ysaÿe’a. Swoją konstrukcją, płynnością i rozmiarem zdaje się przywoływać dźwiękowy obraz tego wirtuoza, dyrygenta i kompozytora. Układ części: wolno – szybko – wolno – szybko (Allegro ben moderato – Allegro – Quasi fantasia – Allegretto poco mosso) nawiązuje do konwencji barokowej, a forma do wypracowanego przez kompozytora stylu w dojrzałych utworach. Wrażenie cykliczności daje powracanie tematów, zwłaszcza pierwszego motywu skrzypiec.
Sonata g-moll Claude’a Debussy’ego (1862-1918) jest jedną z trzech jego sonat, obok wiolonczelowej oraz na flet, altówkę i harfę, choć zamierzał kompozytor napisać jeszcze siedem. Powstawała w latach 1916-17. Jej prawykonanie z kompozytorem przy fortepianie (Paryż 5 V 1917, sala Gaveau) okazało się ostatnim występem Claude’a Debussy’ego w Paryżu. Praca schorowanego kompozytora nad tym utworem szła z pewnym trudem, jakoś nie mógł poradzić sobie z koncepcją ostatniej części. Potem pisał w liście: napisałem tę Sonatę, jedynie, aby się od niej uwolnić, naciskany zresztą przez mego drogiego wydawcę. (…) Sonata ta będzie interesująca z punktu widzenia dokumentalnego i jako przykład tego, co może napisać chory człowiek podczas wojny. Jedność kompozycji tworzą trzy jej części: Allegro vivo – Intermède: fantasque et léger – Finale: très anim.
Luise Adolpha Le Beau (1850-1927) uczyła się gry na fortepianie u Johannesa Kalliwody i Klary Schumann, kompozycji i Franza Lachnera. Jako pianistka chwalona była przez tej miary krytyków, co Eduard Hanslick. W kompozytorskim jej dorobku jest m.in. symfonia i dwa koncerty fortepianowe. Sonatę c-moll na fortepian i skrzypce op.10 skomponowała mając zaledwie 12 lat. Utwór złożony jest z trzech części: Allegro – Andante cantabile – Allegro con fuoco.
Tę muzykę przedstawią nam znakomici wykonawcy. Bartłomiej Nizioł jest laureatem pierwszych nagród najbardziej liczących się międzynarodowych konkursów skrzypcowych w Poznaniu, Adelajdzie, Pretorii, Brukseli, Paryżu. Trzykrotnie został nagrodzony Fryderykiem za nagrania dzieł H. Wieniawskiego, E. Ysaye'a i G. Bacewicz. W 2011 z wielkim powodzeniem zadebiutował wraz z Marthą Argerich na Festiwalu Chopin i jego Europa w Warszawie. Współpracuje z wybitnym kompozytorem muzyki filmowej Vladimirem Cosmą. Od roku 1995 mieszka w Szwajcarii, jest koncertmistrzem Orkiestry Zuryskiej Opery oraz prymariuszem powstałego Valentin Berlinsky Quartet. Pianista Grzegorz Skrobiński koncertuje na najważniejszych estradach w Polsce oraz w większości krajów Europy, w Azji i Afryce oraz z takimi artystami, jak K. i J. Jakowiczowie, T. Strahl, K. Radziwonowicz, P. Pławner, Sz. Krzeszowiec, P. Gulda, K. Kenner, P. Janosik, M. Maisky, P. Zukerman, O. Jablonskaja czy Meccore String Quartet. Tworzy duety z najwybitniejszymi polskimi muzykami młodego pokolenia: A. Szymczewską, B. Niziołem i J. Wawrowskim oraz tria fortepianowe z A. Szymczewską i M. Bojanowicz czy Z. Koprowskim i R. Dacko. Wiele sukcesów osiągał również w duecie fortepianowym Severe Duo, który stworzył z Piotrem Kopczyńskim.

 

 FILHARMONIA ŚLĄSKA. SHLOMO MINTZ I PAUL MCCREESH oraz wiele innych ciekawych propozycji na koncert w Filharmonii Śląskiej - wyborcza.pl

 
25 czerwca 2016, sobota godz. 16.00 Q
Sala kameralna Filharmonii Śląskiej
Filharmonia Konesera
Bartłomiej Nizioł – skrzypce
Grzegorz Skrobiński – fortepian
Program:
César Franck – Sonata A- dur
Claude Debussy – Sonata g-moll
Luise Adolpha Le Beau – Sonata op. 10
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.