F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

Arcydzieło Wolfganga Amadeusa Mozarta

W rękopisie Requiem, w ósmym takcie partii wokalnych Lacrimosa Wolfgang Amadeus Mozart, twórca ponad 600 utworów, zapisał własną ręką ostatnią swoją nutę. Pracę przerwała śmierć kompozytora 5 grudnia 1791 roku. Napisał prawie całą pierwszą połowę utworu i pozostawił kilka szkiców oraz instrukcji dotyczących dalszych fragmentów. Ostateczny kształt całości nadał uczeń kompozytora Franz Xawer Süssmayr. To on właściwie skomponował Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. Głęboko wnikając w intencje i styl Wolfganga Amadeusa, dokomponował brakujące ogniwa, osiągając rezultaty, jakich trudno szukać w jego samodzielnych kompozycjach. Czasami wykonuje się Mozartowe Requiem, urywając je na ostatniej nucie przez jego rękę skreślonej. Filharmonicy przedstawią też pozostałe ogniwa Requiem, choćby po to, by pozbawiać słuchaczy wzruszającego Agnus Dei, o którym ktoś powiedział: nie napisał tego Mozart – niech będzie. Ale ten kto to napisał, jest Mozartem.

Wolfgang Amadeus Mozart komponował tę mszę za zmarłych ze świadomością, że pisze Requiem dla siebie, chociaż, gdy pracę w październiku rozpoczynał, cieszył się dobrym zdrowiem. W okresie, gdy Mozart pracował nad Czarodziejskim fletem, zamówienie na dzieło złożył anonimowo cyniczny arystokrata (dziś już wiemy, że był to hrabia von Walsegg, dość zresztą zdolny muzyk), który zamierzał przedstawić utwór jako własny. Kompozytor przyjął to specyficzne zamówienie skuszony wypłaconą z góry sowitą zapłatą. Ale liczył także na posadę kapelmistrza w wiedeńskiej katedrze św. Stefana, a komponowanie Requiem miało mu pozwolić odświeżyć nieco zarzucony warsztat w dziedzinie muzyki sakralnej. Wkrótce po rozpoczęciu komponowania zachorował jednak i prawie już nie opuszczał łóżka.
Niektórzy twierdzą, że wielkość Wolfganga Amadusa Mozarta mogłaby się opierać na tym jednym monumentalnym dziele. Wytacza ono nowe kierunki stylistyczne, wiążąc elementy barokowej surowości z wysublimowaną linią melodyczną. Piękna muzyka Requiem zachwyca klasycznym zrównoważeniem dopełnionym wszakże pełnią uczucia i dramatycznego wyrazu.27 października 2013, niedziela godz. 19.30
Kościół Mariacki, Katowice
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Chór Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin – dyrygent
Elżbieta Kolorz – sopran
Magdalena Pilarczyk – alt
Adam Sobierajski – tenor
Jarosław Kitala – baryton
Karina Paszek – słowo
Program:
Wolfgang Amadeus Mozart –  Requiem d-moll KV 626
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.