F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

50 NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH KOBIET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W sobotni wieczór 12 kwietnia Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego gościła laureatki prestiżowego plebiscytu na 50 najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego. Plebiscyt i podsumowującą go uroczystą galę zorganizował „Dziennik Zachodni”. W części artystycznej muzykę filmową zagrali  pianista, kompozytor  i aranżer Hadrian Filip Tabęcki ze Śląską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Roberta Kabary. 

Wśród stu nominowanych czytelnicy „DZ” wybrali 50 kobiet najbardziej kreatywnych i odważnych, konsekwentnie wpływających na rzeczywistość. Najwięcej głosów czytelników i internautów zdobyła Bożena Rojewska, prezes Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W kolejnym etapie 10 najbardziej wpływowych kobiet województwa wybrała w tajnym głosowaniu kapituła, której przewodniczył wojewoda śląski Piotr Litwa. 
 
Kapituła za najbardziej wpływową kobietę w województwie śląskim uznała Elżbietę Bieńkowską, wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju; na kolejnych miejscach wyróżniła: Małgorzatę Mańkę-Szulik, prezydent Zabrza; Krystynę Szaraniec, wicedyrektor Teatru Śląskiego; dr Jolantę Grabowską-Markowską, prezes katowickiego Hospicjum Cordis; Gabrielę Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; prof. nadzw, dr Zdzisławę Dacko-Pikiewicz, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; siostrę Annę Bałchan, założycielkę katowickiego stowarzyszenia PoMOC; prof. Katarzynę Popiołek, dziekan katowickiego Wydziału Zamiejscowego SWPS; Bożenę Rojewską, prezes GARR i prof. Violettę Skrzypulec-Plintę, dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej ŚUM. Nagrody specjalne kapituła przyznała Irenie Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, Marii Pańczyk-Pozdziej, wicemarszałek Senatu RP i Teresie Mokrysz, twórczyni i właścicielce „Mokate”. 
 
Kapitułę, pod przewodnictwem wojewody śląskiego Piotra Litwy tworzyli: marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła, wiceminister infrastruktury i rozwoju regionalnego Adam Zdziebło, eurodeputowany i były premier RP prof. Jerzy Buzek, dyrektor Filharmonii Śląskiej prof. Mirosław Jacek Błaszczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Antoni Cygan, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kataowicach Tadeusz Donocik, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach prof. Jan Malicki, dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk, prof. dr hab. n. med. Marian Zembala (Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu), prezes Izby Przemysłowo–Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego Andrzej Żylak, prezes Prasy Śląskiej Zenon Nowak oraz redaktor naczelny Dziennika Zachodniego Marek Twaróg.
 
Laureatkom plebiscytu i gościom gali, która odbyła się w naszych progach, najserdeczniej gratulujemy!
 
 
 
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.