F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

10 MAJA KONCERT ŚLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ

 

10 maja 2014, sobota godz. 18 A
Koncert w ramach ogólnopolskich obchodów 10. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskie
j

Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Śląska Orkiestra Kameralna
Maciej Tomasiewicz – dyrygent
Dariusz Zboch – skrzypce
Artur Jaroń – fortepian
Program:
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Koncert podwójny d-moll na skrzypce i fortepian
Grażyna Bacewicz – Divertimento
Mieczysław Karłowicz – Serenada op. 2

Program "Dyrygent-rezydent"

Zainicjowany przez Instytut Muzyki i Tańca program „Dyrygent – rezydent” ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym. Dyrygentem – rezydentem Filharmonii Śląskiej w sezonie 2013/ 2014 jest Maciej Tomasiewicz.
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.