F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

Z OGROMNYM ŻALEM


Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że zmarł

ś.p. Zbigniew Bąk

nasz kolega, muzyk – perkusista,
związany z Filharmonią Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego
od 38 lat, w latach 2009-2014 pełniący funkcję prowadzącego grupę.
Gry na perkusji zaczął uczyć się u Bernarda Turka,
a studiował w katowickiej uczelni, w klasie Jana Zegalskiego.
Był jedną z barwniejszych postaci naszego zespołu, dobrym Kolegą.

Żonie Liliannie
oraz
Małgosi, Wojtkowi, Kubie i Agacie

składamy wyrazy
głębokiego współczucia


Mirosław Jacek Błaszczyk
i filharmonicy śląscy

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: