F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

ZBIGNIEW KALEMBA IN MEMORIAM

Zbigniew Kalemba umawiał się na ten koncert z filharmonikami już dwa lata temu. Odszedł w lutym ubiegłego roku. Piątkowy (28 października) koncert przed, przypadającą 8 listopada, 80. rocznicą urodzin tego śląskiego kompozytora, pianisty, dyrygenta i pedagoga przychodzi nam już tylko dedykować Jego pamięci.
Zbigniew Kalemba (1936-2015) najpowszechniej znany jest, jako twórca i pierwszy dziekan (1969-1990) Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach – jedynego tego typu w Polsce, którego absolwentami są tej klasy artyści, co Andrzej Zubek, Jerzy Jarosik, Sławomir Kulpowicz, Krystyna Prońko, Renata Danel, Stanisław Soyka, Ewa Uryga, Lora Szafran, Bernard Maseli, Tomasz Szukalski, bracia Golcowie czy też katowicki radiowiec Henryk Cierpioł. Wspominał kiedyś dyrektor Mirosław Jacek Błaszczyk: – Wszyscy pamiętamy słynny jam session z Chickiem Coreą. To dzięki Zbigniewowi Kalembie, który był wówczas dziekanem wydziału jazzu zawdzięczamy nieprawdopodobnie wysoki poziom pierwszego akademickiego Big Bandu, który zaowocował wyjazdem studentów do Stanów Zjednoczonych. Nie wiem czy ktokolwiek zrobił więcej dla polskiego jazzu niż on sam. A warto dodać, że Big-Band PWSM pod jego dyrekcją wystąpił na wielu znaczących festiwalach jazzowych, zdobywając na nich laury: Jazz Jamboree (1976), Praga (1977), festiwale w USA (1978) – Reno (Nevada), Berkeley (California), Norymberga (1979).
Podobnie wspominali w (niestety, nie istniejącej już) Operetce Śląskiej, której był dyrektorem; przez 8 lat (1982-90) zrealizował 24 premiery, sprawując kierownictwo artystyczne 12 spektakli z polską premierą West Side Story L. Bernsteina i Damy z portretu R. Stolza, a pragnąc rozszerzyć tradycyjny repertuar operetkowy, utworzył (1984) Scenę Eksperymentalną, której pierwszą premierą było widowisko muzyczne Edwarda Bogusławskiego Sonata Belzebuba na podstawie sztuki Ignacego Witkiewicza. Jego staraniem powstało też przy operetce Policealne Studium Wokalno-Baletowe.
Takich miejsc, w których Zbigniew Kalemba jako szef i pedagog pozostawił po sobie dobre ślady jest więcej. Katowice, Tychy, Cieszyn, Częstochowa…
Naszym koncertem pragniemy zwrócić wszak uwagę na kompozytorską twórczość Zbigniewa Kalemby – twórcy ponad 300 kompozycji, w tym utworów symfonicznych a także muzyki filmowej m.in. do filmów Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię, Cała naprzód czy Krzysztofa Zanussiego. Przedstawimy jego Koncert fortepianowy w interpretacji Zbigniewa Raubo i utwory z nurtu rozrywki. Wystąpią Orkiestra Symfoniczna FŚl pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka oraz Big Band i studenci Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyrekcją Jerzego Jarosika.28 października 2016, piątek godz. 19.00 [T] [S]

Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Zbigniew Kalemba in Memoriam
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Big Band Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Jerzy Jarosik – dyrygent
Zbigniew Raubo – fortepian
Studenci Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach
Regina Gowarzewska – prowadzenie
Program:
Zbigniew Kalemba – Koncert fortepianowy
Zbigniew Kalemba – Kwiat szafranu, Jezioro cudów, Oranżeria, Zostań sobą, Empiria, Finezja, Camelia, Happening, Cha-cha expedita, Złoty deszcz, Pergola, Wzgórze elfów, Zwinna pantera

 

Koncert współorganizowany i współfinansowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent – rezydent”

Zainicjowany przez Instytut Muzyki i Tańca program „Dyrygent – rezydent” ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym. Dyrygentem-rezydentem Filharmonii Śląskiej w sezonie 2016/2017 jest Paweł Jaskółka.

Paweł Jaskółka
Urodził się w 1988 roku w Jaśle. Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Krośnie ukończył z wyróżnieniem w zakresie gry na trąbce. W 2006 roku podjął studia w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. dra hab. Mieczysława Tomaszewskiego (kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki). Ukończył je z wyróżnieniem (2011), a jego praca magisterska Narodowy aspekt muzyki polskiej w latach 1795-1918, została opublikowana pod tym samym tytułem przez wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie (2014). 
Podczas studiów uczestniczył m.in. w kursach Międzynarodowej Akademii Bachowskiej Helmutha Rillinga i jako wykonawca w licznych koncertach Chóru Akademii Muzycznej, Krakowskiego Chóru Kameralnego i Chóru Polskiego Radia w Krakowie. W roku akademickim 2010/11 był stypendystą miasta Krakowa. 
Ukończył studia licencjackie z zakresu dyrygentury jako ostatni absolwent w klasie prof. Jerzego Katlewicza (2013). Uczestniczył w kursach mistrzowskich m.in. Colina Mettersa, Jean-Luc Tingauda oraz Alexandra Liebreicha. Studia dyrygenckie II stopnia w klasie prof. dra hab. Mirosława Jacka Błaszczyka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach zakończył w 2015 r. z oceną celującą. Jako dyrygent prowadził koncerty Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego, Orkiestry Symfonicznej i Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Chóru Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. 
Obecnie jest uczestnikiem Środowiskowych Studiów Doktoranckich (kompozycja i teoria muzyki, specjalność: teoria muzyki) Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadzi też pracę dydaktyczną w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz w szkołach muzycznych na terenie województwa małopolskiego. Ponadto jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje.

 

 

Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych oraz w teatrach operowych i muzycznych. Piotr Jaskółka będzie uczestniczył w przygotowaniach ośmiu programów koncertowych. A jeden z nich przygotuje i poprowadzi samodzielnie aż czterokrotnie w ramach cyklu koncertów edukacyjnych Młoda Filharmonia. Ich program wypełnią utwory m.in. Stanisława Moniuszki, Richarda Wagnera, Jana Gawlasa i Henryka Mikołaja Góreckiego.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: