F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

W 140. ROCZNICĘ URODZIN FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO

Urodzony w Bielsku-Białej, gdzie edukację muzyczną rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej Stopnia Podstawowego i Licealnego im. St. Moniuszki, potem uczący się i studiujący w Krakowie (klasa organów prof. M. Semeniuk-Podrazy) oraz w Katowicach (klasa dyrygentury prof. J. W. Hawela) i Bratysławie (klasa organów prof. dr Ferdinanda Klindy), obecnie związany z Lublinem – Jerzy Kukla, wielki propagator muzyki Feliksa Nowowiejskiego w niedzielę 22 października wystąpi w Filharmonicznym wieczorze organowym w 140. rocznicę urodzin Feliksa Nowowiejskiego.
Koncertuje w Polsce, Austrii, Czechach, Danii, Niemczech, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainie i Włoszech. Nagrał 4 płyty. Był autorem polskich prawykonań dzieł Oliviera Messiaena: Les Corps Glorieux (1987) oraz Verset pour la fete de la dedicace (1989). Od początku swej działalności koncertowej i publicystycznej zajmuje się propagowaniem muzyki Feliksa Nowowiejskiego w kraju i za granicą. Swoje artykuły o tematyce muzyki polskiej oraz problematyce budownictwa organowego, publikował w Ruchu Muzycznym oraz zeszytach naukowych polskich uczelni muzycznych.
Jest Inicjatorem licznych polskich festiwali i cyklów koncertowych. Powołał do życia m. in. Sandomierskie Recitale Organowe, Bystrzańskie Recitale Organowe, Olkuskie Dni Muzyki Organowej, Międzynarodowe Festiwale Organy Bielska-Białej oraz Muzyka na Zamku bielskim. W roku 2010 zainicjował Międzynarodowe Festiwale Muzyki Organowej w Puławach, którego jest kierownikiem artystycznym. Do najważniejszych jego osiągnięć organmistrzowskich należy m. innymi: przebudowa organów Walckera/Biernackiego w katedrze w Łomży oraz przebudowa organów chórowych katedry w Oliwie. Był również konsultantem muzycznym oraz wykonawcą intonacji wielu polskich prestiżowych instrumentów, m.in. w Bazylice OO Jezuitów w Krakowie, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, organów wielkich katedry w Oliwie oraz obu instrumentów w Bazylice OO Paulinów na Jasnej Górze.
W katowickim recitalu Jerzy Kukla wykona różnorodny repertuar ukazujący bogactwo muzyki organowej od utworów działającego przez ponad czterdzieści lat w rodzinnym Bielsku Viktora Clarissa Czajanka i Françoisa Couperina – najwybitniejszego przedstawiciela rodziny Couperinów, francuskiego odpowiednika rodziny Bachów, po arcydzieła Johanna Sebastiana Bacha i Ferenca Liszta. Zwieńczy ten wieczór IX Symfonia organowa f-moll op. 45 Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946). W tym roku, 7 lutego minęła 140. rocznica urodzin tego polskiego kompozytora, organisty, dyrygenta, pedagoga i organizatora życia muzycznego, należącego do niezbyt licznej grupy kompozytorów, którzy za życia doczekali się nie tylko uznania krytyków, muzykologów, ale zdobyli też szeroką popularność wśród publiczności, zarówno w Polsce, jak i w Europie (prawykonania kolejnych wersji jego oratorium Quo Vadis odbyły się w Usti nad Łabą i Amsterdamie), na Bliskim Wschodzie, w północnej Afryce i Ameryce. Był znakomitym organistą-wirtuozem, dysponując rozległym repertuarem i ogromną łatwością improwizacji. W jego twórczości organowej szczególne miejsce zajmuje zbiór 9 symfonii (1920-33), które nazwał swoim „testamentem muzycznym”. Usłyszymy ostatnią z nich.22 października 2017, niedziela g. 17.00 [T] [O]
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Filharmoniczne Wieczory Organowe
W 140. rocznicę urodzin Feliksa Nowowiejskiego

Jerzy Kukla – organy
Instrumentaliści Orkiestry Symfonicznej ZSM I i II st. w Bielsku-Białej
Andrzej Kucybała - dyrygent
Władysław Szymański – prowadzenie
Program:
Viktor Clariss Czajanek – Orgelfantasie
François Couperin – Messe pour les couvents: Offertoire sur les grands jeux oraz Domine Deus, Agnus Dei
Johann Sebastian Bach – Toccata i fuga d-moll BWV 565
Ferenc Liszt – Gebet (Ave Maria)
Feliks Nowowiejski – IX Symfonia organowa op. 45

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

    NEWSLETTER

    Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
    Zamów newsletter: