F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

WIELKANOCNY KONCERT CHÓRALNY

W niedzielę 3 kwietnia o godz. 17 zapraszamy do katowickiego kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Mikołowskiej 32 na wielkanocny koncert chóralny. Na dyrygenckim podium przed Chórem Filharmonii Śląskiej stanie Jan Łukaszewski. Słowem po muzyce oprowadzi Karina Paszek.
Koncert otworzy muzyka Ēriksa Ešenvaldsa, jednego z najbardziej rozchwytywanych dziś kompozytorów chóralnych na świecie, laureata wielu cenionych nagród, w tym I nagrody Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów (2006) oraz łotewskiej Wielkiej Nagrody Muzycznej (2005 i 2007). Urodził się w Rydze w 1977 roku, studiował na łotewskim Baptist Theological Seminary (1995-97) przed uzyskaniem dyplomu magistra kompozycji (2004) w Łotewskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem Selga Mence. 2002-2011 był członkiem Państwowego Chóru Latvija. W latach 2011-2012 związany był z Cambridge University. Jest twórcą oficjalnej pieśni World Choir Games, jakie odbyły się w Rydze (2014), kiedy była Europejską Stolicą Kultury. Jego muzyka była wykonywana na licznych festiwalach międzynarodowych, m.in. w Austrii, Niemczech, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii i USA. W 2015 roku jego utwory prawykonywały zespoły z Bostonu, Birmingham, Utah, Salt Lake City. Jego Pasję według Św. Łukasza zrealizowali Chór Łotewskiego Radia i Sinfonietta Riga, nową operę – Łotewska Opera Narodowa.
Po muzyce Łotysza w programie koncertu pojawią się dwa utwory urodzonego w Częstochowie (1968), absolwenta warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie wiolonczeli prof. A. Wróbela (1992) i kompozycji prof. M. Borkowskiego (dyplom z wynikiem celującym, 1995) Pawła Łukaszewskiego. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień na konkursach kompozytorskich, m.in. II nagrody 27 Międzynarodowego Konkursie Florilege Vocal de Tours we Francji (1998), a także m.in. Nagrody św. Brata Alberta za wybitne osiągnięcia kompozytorskie, dyrygenckie i organizacyjne, Nagrody Miasta St. Quentin za najlepsze wykonanie muzyki współczesnej na VII Międzynarodowym Konkursie Chórów Katedralnych we Francji (2006) oraz Fryderyków 2008, 2006 i 2005 i 2006. Ostatnio nominację do Fryderyka zdobyła nagrana przez m.in. Śląską Orkiestrę Kameralną płyta Missa de Maria a Magdala Pawła Łukaszewskiego, która w 2014 roku otrzymała Choc de Classica – nagrodę francuskiego miesięcznika Classica, a w Paryżu Orphée d'Or – Grand Prix International du Disque Lyrique. Utwory P. Łukaszewskiego wykonywane były na ponad 100 festiwalach w kraju i za granicą m.in.: w Anglii, Argentynie, Belgii, Białorusi, Chile, Chinach, Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Islandii, Izraelu, Kanadzie, Korei Południowej, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Meksyku, Mołdawii, Monaco, Niemczech, Peru, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Ukrainie, Urugwaju, USA, Watykanie, we Włoszech i są zarejestrowane na ponad 60 polskich i zagranicznych płytach CD (m.in. Acte Préalable, Polskie Nagrania Edition, DUX, Musica Sacra Edition, Signum Records).
Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) to pochodzący z Liechtensteinu kompozytor i organista specjalizujący się w utworach religijnych. Już jako siedmioletni chłopiec grał na organach w kościele w swoim rodzinnym mieście, a pierwszy utwór skomponował rok później. Był twórcą m.in. czternastu mszy, trzech Requiem, dwóch Stabat Mater, licznych kantat, motetów, hymnów i pieśni. Komponował dzieła organowe, kameralne i przeznaczone na orkiestrę, a także na chór. Tworzył również muzykę sceniczną, m.in. trzy opery i trzy singspiele. Uchodził też za cenionego pedagoga, nauczał kompozycji w Konserwatorium w Monachium, jego uczniami byli m.in. Engelbert Humperdinck, Ermanno Wolf-Ferrari i Wilhelm Furtwängler.
Tadeusz Szeligowski (1896-1963) w osiemnastym roku życia ukończył gimnazjum klasyczne i Galicyjskie Konserwatorium Muzyczne we Lwowie, gdzie uczył się gry na fortepianie w klasie Viléma Kurza oraz teorii muzyki u Stanisława Niewiadomskiego. Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie studiował też prawo i muzykologię. W 1929 wyjechał na dalsze studia do Paryża, gdzie doskonalił swoje umiejętności w zakresie kompozycji pod kierunkiem Nadii Boulanger oraz instrumentacji u Paula Dukasa. Był laureatem wielu konkursów kompozytorskich, m.in. w 1934 roku na Konkursie Małopolskiego Związku Towarzystw Śpiewaczych i Muzycznych we Lwowie zdobył I nagrodę za chóralną pieśń Regina coeli laetare, która usłyszymy w koncercie.
Marek Jasiński (1949-2010) studia na Wydziale Wychowania Muzycznego w poznańskiej PWSM ukończył w 1974 r. a 5 lat później także w klasie kompozycji Andrzeja Koszewskiego. Związany był zawodowo z Akademiami Muzycznymi w Szczecinie (filia poznańskiej AM) i Bydgoszczy. Jego kompozycje prezentowane były na wielu międzynarodowych festiwalach muzyki współczesnej od Warszawskiej Jesieni po festiwale we Frankfurcie nad Menem, czy w Wiedniu. Wiele jego utworów zostało wykonanych w większości krajów europejskich oraz w Argentynie, Australii, Izraelu, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Niektóre zostały nagrane w Polsce, Szwajcarii, Francji, Watykanie, Danii, Niemczech i USA. W twórczości kompozytora najbardziej reprezentatywnym i dominującym był nurt muzyki sakralnej. Najpełniej realizował się w twórczości wokalnej i wokalno - instrumentalnej. Znaczącą część twórczości sakralnej stanowiła muzyka chóralna, a wiele utworów powstało na zamówienie organizatorów festiwali, bądź dyrygentów. Obok własnej twórczości kompozytorskiej dokonał wielu aranżacji pieśni dla potrzeb chórów.


3 kwietnia 2016, niedziela godz. 17.00
Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Mikołowska 32 Katowice
Wielkanocny koncert chóralny
Chór Filharmonii Śląskiej
Jan Łukaszewski – dyrygent
Karina Paszek – prowadzenie
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Program:
Ēriks Ešenvalds – Stars
Paweł Łukaszewski – Regina Coeli
Paweł Łukaszewski – Alleluja
Joseph Gabriel Rheinberger – Cantus Missae op.109
Joseph Gabriel Rheinberger – Abendlied
Tadeusz Szeligowski – Regina coeli laetare
Marek Jasiński – Psalm 100
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: