F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

WIECZÓR ORGANOWY Z BAROKOWYMI SKRZYPCAMI

Twórca Filharmonicznych wieczorów organowych, prof. Władysław Szymański dba o wielobarwność tego cyklu naszych niedzielnych koncertów. Mieliśmy już w nim swoistą, organowo-wokalną antologię Ave Maria rozmaitych kompozytorów, było intrygujące zestawienie harfy z organami. W niedzielę 19 marca usłyszymy organy i skrzypce barokowe.
Do tego interesującego muzykowania zaproszeni zostali wyborni muzycy ze Słowacji.
Organista z Ružomberok, Stanislav Šurin jest założycielem i organizatorem słowackich festiwali organowych w Trnavie, Piešťanach i Skalicy. Urodzony w Trnavie (1971), gry na organach uczył się w Konserwatorium Bratysławskim, w Diecezjalnym Konserwatorium w Wiedniu oraz w Akademii Muzycznej i Teatralnej w Bratysławie (pod kierunkiem prof. I. Sokola). Pobierał również prywatne lekcje u prof. J. Trummera na uniwersytecie w Grazu.
Koncertował w wielu krajach europejskich, jak i w USA, Meksyku, Kanadzie. Nagrywał na organach katedry w Grazu, Schubertkirche w Wiedniu oraz Katedry Świętego Jana Chrzciciela w Trnavie. W latach 2006-2008 był muzykiem diecezjalnym w archidiecezji Bratysława – Trnava. Obecnie wykłada na Katolickim Uniwersytecie w Ružomberok. Jest doradcą w sprawie budowy dużych organów koncertowych Filharmonii Słowackiej. Badacz historii organów oraz współczesnego rozwoju sztuki organmistrzowskiej, także komponuje utwory oparte na tekstach liturgicznych oraz na tekstach francuskich i słowackich poetów. Szczególnej inspiracji dostarczają mu utwory Miroslava Valeka.
Znakomitemu organiście na barokowych skrzypcach towarzyszyć będzie Miloš Valent, absolwent Konserwatorium w Żylinie (studiował u Bohumila Urbana) i Akademii Sztuk Scenicznych w Bratysławie (u Bohdana Warchala). Zainteresowany muzyką dawną, podjął współpracę z zespołem słowackiej Musica Aeterna, a grając także z zagranicznymi zespołami muzyki dawnej, zyskał spore doświadczenie w historycznych praktykach wykonawczych. W 1995 roku założył własny zespół Solamente Naturali. Ta nazwa – Po prostu naturalne – wyznacza jego credo artystyczne. Spontaniczność i naturalnoć są dla Miloša Valenta podstawowym punktem wyjścia do odnowy starych partytur, w czym często wykorzystuje zdolność do improwizacji i nawiązywanie do tradycji ludowych.
Od 1993 roku Miloš Valent regularnie współpracuje z wybitnym zespołem Tragicomedia, a od 1997 r. jest koncertmistrzem orkiestry Teatro Lirico. Kilka projektów zrealizował w wieloletnim partnerstwie artystycznym ze znanymi amerykańskimi lutnistami. Współpracuje z zespołami Valenta Fiori Musicali Brema (koncertmistrz), London Tirami Su, De Nederlandse Bachvereinigung Utrecht, Musicalische Compagney Berlin, czy praskimi – Musica Florea i Ritornello. Jest pedagogiem Musik Högskolan w Malmö, Conservatoire de Musique w Genewie, Hochschule für Kunst w Bremie i w praskiej szkoły Týnská. Nagrywa dla ECM Publishing. Współpracuje z norweskim muzykiem jazzowym Jonem Balke.
Ciekawie zapowiada się program występu słowackich wirtuozów. Kompozycje Girolama Frescobaldiego, Johanna Schopa, F.X. Bibera, Samuela Capricornusa, Stanislava Šurina, Petra Ebena, Leoša Janáčka i Louisa Vierne’a trudno bowiem u nas zaliczyć do najbardziej znanych.19 marca 2017, niedziela godz. 17.00 [T] [O]
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Filharmoniczne wieczory organowe – Stanislav Šurin
Stanislav Šurin – organy
Miloš Valent – skrzypce barokowe
Władysław Szymański – słowo, kierownictwo artystyczne
Program:
Girolamo Frescobaldi – Aria detto balletto (Il secondo libro di toccate)
Nicolo Corradini – Sonata La Sfordata (Il libro de canzoni francese)
Girolamo Frescobaldi – Canzon post il Comune (Fiori musicali)
Johann Schop – Lacrimae Pavaen
Samuel Marckfelner – Praeambulum ex A i Praeambulum ex F
Samuel Capricornus – Sonata e-moll
Giovanni Antonio Leoni – La suonata prima (Sonate di violino a voce sola op. 3)
Johann Philipp Krieger – Toccata i Fuga a-moll
Henrich Ignaz von Biber – Sonata I (Rosenkranz-Sonaten)
przerwa
Petr Eben – Prolog (The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart)
Johann Sebastian Bach – Wo soll ich fliehen hin BWV 646 i Passacaglia BWV 582 Leoš Janáček – Adagio (Postludium)
Gaston Litaize – Prelude no. XVIII (z 24 Preludes Liturgiques)
Stanislav Šurin – Fanfares
Louis Vierne – Finał III Symfonii, op. 28

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: