F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

TOURNÉES FILHARMONIKÓW PO NIEMCZECH I JAPONII

 

 
Na dwa tournée wyjeżdżają muzycy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego na przełomie zimy wiosny 2018 roku. Część z nich między 1 a 11 marca koncertować będzie w Niemczech, pozostali od 7 marca do 4 kwietnia występami przemierzą Japonię.
W Niemczech filharmoników śląskich z dyrygenckiego podium poprowadzi Piotr Gajewski, juror katowickiego konkursu dyrygentów, dyrektor artystyczny Filharmonii Narodowej przy Centrum Muzyki w Strathmore w metropolitalnym obszarze Waszyngtonu. Solistami tych koncertów będą: saksofonista Xavier Larsson, urodzona w Szkocji, australijsko-japońska skrzypaczka Kana Ohashi oraz zdobywczyni I nagrody (ex aequo z Włoszką Eriką Macalli) ubiegłorocznego, 17. Międzynarodowego Konkursu Fletowego im. F. Kuhlaua w Uelzen (Niemcy) – Anja Kreuzer ze Szwajcarii. Od tego konkursowego Uelzen w marca niemieckie tournée filharmoników się rozpocznie, a w kolejne dni powiedzie jeszcze przez: Emden, Bad Münder, Hildesheim, Rüsselsheim, Eschwege i Bühl. Pod batutą Piotra Gajewskiego wykonane w tych 7 koncertach zostaną: III Symfonia Franza Schuberta, Koncert fletowy G-dur KV 313 i Koncert skrzypcowy G-dur KV 2016 Wolfganga Amadeusa Mozarta, IV Symfonia „Włoska” Felixa Mendelssohna, Koncert saksofonowy Es-dur op. 109 Aleksandra Głazunowa i I Symfonia Ludwiga van Beethovena. Tournée organizuje agencja VSG Management, która na luty 2019 roku zaprosiła do Niemiec Śląską Orkiestrę Kameralną.
Druga grupa muzyków Orkiestry Symfonicznej FŚl 7 marca po raz szósty wyleci do Japonii, gdzie do 2 kwietnia  pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka da 16 koncertów w: Kobe, Tokushimie, Ehime, Kurume, Kita Kyusu, Kogoshimie, Fukuoce, Nakagawie, Hiroszimie, Wakajamie, Osace, Gihu, Aichi, Mie, Shizuoce i Tokio. Na zaproszenie IMC Music Publisher Ltd. Filharmonicy śląscy z najbardziej utalentowanymi młodymi solistami japońskimi dadzą 1924 minuty muzyki, od Johanna Sebastiana Bacha i Wolfganga Amadeusa Mozarta, przez Ludwiga van Beethovena, Ferenca Liszta, Roberta Schumanna, Charlesa Gounoda, Giuseppe Verdiego, po George’a Gershwina, Sergieja Rachmaninowa i kompozytorów japońskich. Z tych 32 godzin ponad jedną czwartą – 8 godzin i 22 minuty wypełni muzyka polska, m.in. Fryderyka Chopina i Henryka Wieniawskiego. 
Życzymy sukcesów!
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: