F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

SPOTKANIE Z CZWARTĄ I AUTOREM KSIĄŻKI O NIEJ

Zapraszamy na piątkowy koncert 25 listopada, którym w IV Katowickie Dni Henryka Mikołaja Góreckiego wplatamy europejski projekt ONE® is more, a dokładnie – muzyków Jenaer Philharmonie. Razem z filharmonikami z Jeny pod batutą Pawła Przytockiego z IV Symfonią bohatera Dni przedstawimy – wespół z młodym, a wielce utalentowanym pianistą niemieckim Josephem Moogiem – koncert fortepianowy Maxa Regera.
Twórczość Maxa Regera przypominamy z okazji tegorocznej 100. rocznicy jego śmierci. Uważany był za największego po Janie Sebastianie Bachu przedstawiciela niemieckiej muzyki organowej, acz czołową pozycję w jego dorobku zajmują dzieła kameralne i symfoniczne. My wszakże przypomnimy nie zawsze docenianą jego twórczość fortepianową.
Pisany w ostatnim okresie życia Maxa Regera (1873-1916) Koncert fortepianowy f-moll op. 114 odznacza się głębią wyrazu i dramatycznym charakterem. Dzieło po raz pierwszy wykonano w roku jego napisania, w Lipsku 15 grudnia 1910. Rozbudowane, ułożone jednak zostało według klasycznej formy, obejmującej trzy części. Zwraca uwagę nawiązującą do faktury Johannesa Brahmsa, fakturą rozbudowaną, pełną pianistycznych zawiłości. Polskim popularyzatorem tego dzieła był Henryk Melcer-Szczawiński. My usłyszymy je w interpretacji Josepha Mooga, laureata Classical Music Awards Gramophone w kategorii Młody Artysta Roku 2015, w tym roku nominowanego za album z koncertami fortepianowymi E. Griega i M. Moszkowskiego do wielce prestiżowej nagrody GRAMMY w kategorii najlepsza muzyka instrumentalna solo.
W drugiej części rozbrzmi IV Symfonia Tansman Epizody Henryka Mikołaja Góreckiego, opublikowana już po śmierci kompozytora, którą wykonaliśmy jako pierwsi w Polsce w ramach cyklu prawykonań światowych (Londyn, Los Angeles, Amsterdam, Łódź) i nagraliśmy już na płytę. Tym razem usłyszymy ją pod batutą Pawła Przytockiego.
Półtorej godziny przed koncertem, podczas autorskiego spotkania z Andrzejem Wendlandem w Strefie Melomana (Spencer Bistro & Cafe) promować będziemy napisaną na kanwie powstawania symfonii książkę „Górecki IV Symfonia Tansman Epizody – Fenomen, żywioł, tajemnica”.
Gorąco polecamy.

 

25 listopada 2016, piątek godz. 17.30
Fenomen, żywioł, tajemnica
IV Katowickie Dni Henryka Mikołaja Góreckiego
Spencer Bistro & Cafe – Strefa Melomana, Filharmonia Śląska
Promocyjne spotkanie z Andrzejm Wendlandem, autorem książki „Górecki IV Symfonia Tansman Epizody – Fenomen, żywioł, tajemnica”.

godz. 19.00
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Jenaer Philharmonie
Paweł Przytocki – dyrygent
Joseph Moog – fortepian
Program:
Max Reger – Koncert fortepianowy f-moll op. 114
Henryk Mikołaj Górecki – IV Symfonia Tansman Epizody

 

Koncert europejskiego projektu ONE® – an Orchestra Network for Europe ONE® is more

     

Koncert współorganizowany i współfinansowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent – rezydent”

Zainicjowany przez Instytut Muzyki i Tańca program „Dyrygent – rezydent” ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym. Dyrygentem-rezydentem Filharmonii Śląskiej w sezonie 2016/2017 jest Paweł Jaskółka.

Paweł Jaskółka
Urodził się w 1988 roku w Jaśle. Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Krośnie ukończył z wyróżnieniem w zakresie gry na trąbce. W 2006 roku podjął studia w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. dra hab. Mieczysława Tomaszewskiego (kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki). Ukończył je z wyróżnieniem (2011), a jego praca magisterska Narodowy aspekt muzyki polskiej w latach 1795-1918, została opublikowana pod tym samym tytułem przez wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie (2014).
Podczas studiów uczestniczył m.in. w kursach Międzynarodowej Akademii Bachowskiej Helmutha Rillinga i jako wykonawca w licznych koncertach Chóru Akademii Muzycznej, Krakowskiego Chóru Kameralnego i Chóru Polskiego Radia w Krakowie. W roku akademickim 2010/11 był stypendystą miasta Krakowa.
Ukończył studia licencjackie z zakresu dyrygentury jako ostatni absolwent w klasie prof. Jerzego Katlewicza (2013). Uczestniczył w kursach mistrzowskich m.in. Colina Mettersa, Jean-Luc Tingauda oraz Alexandra Liebreicha. Studia dyrygenckie II stopnia w klasie prof. dra hab. Mirosława Jacka Błaszczyka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach zakończył w 2015 r. z oceną celującą. Jako dyrygent prowadził koncerty Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego, Orkiestry Symfonicznej i Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Chóru Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
Obecnie jest uczestnikiem Środowiskowych Studiów Doktoranckich (kompozycja i teoria muzyki, specjalność: teoria muzyki) Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadzi też pracę dydaktyczną w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz w szkołach muzycznych na terenie województwa małopolskiego. Ponadto jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje.
Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych oraz w teatrach operowych i muzycznych. Piotr Jaskółka będzie uczestniczył w przygotowaniach ośmiu programów koncertowych. A jeden z nich przygotuje i poprowadzi samodzielnie aż czterokrotnie w ramach cyklu koncertów edukacyjnych Młoda Filharmonia. Ich program wypełnią utwory m.in. Stanisława Moniuszki, Richarda Wagnera, Jana Gawlasa i Henryka Mikołaja Góreckiego.

 

 

 

 

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: