F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

POLIFONICA - INNY WYMIAR. METAFIZYCZNY ARVO PÄRT

Georg Friedrich Händel i… inny wymiar. To w niedzielnym koncercie 6 marca Śląskiej Orkiestry Kameralnej i Chóru Filharmonii Śląskiej. Ten inny wymiar ma dostarczyć muzyka „świętego minimalisty” Arvo  Pärta, Estończyka, który zdecydowanie opowiedział się za stylem ascetycznym, emanującym żarliwą religijnością, przez samego kompozytora określanego jako styl „tintunnabuli”. Jak zauważa Roger Thomas, koncepcja tego stylu wywodzi się z doświadczenia śpiewu kościelnego i jego mistycznych konotacji, a jej centralna strukturą jest trójdźwięk, prosty akord, który wedle kompozytora brzmi jak dzwon („tintinnabuli” to onomatopeiczne łacińskie słowo oznaczające dzwony). Muzyka będąca rezultatem takiej koncepcji łączy w sobie powracające do korzeni postrzeganie europejskiej tradycji z muzyką Kościoła prawosławnego, która stanowi istotne źródło inspiracji Arvo Pärta.
Jak pisze Maryla Renat, komentatorka filharmonicznego programu, estoński kompozytor należy dziś do światowej czołówki twórców starszego pokolenia. Jego dzieła wykonywane i nagrywane w licznych wydaniach płytowych tworzą kanon współczesnej twórczości. Od początku lat 80. mieszka na stałe w Berlinie. Pärt  wypracował własny, niezwykle oryginalny język dźwiękowy, określany jako muzyka nowej prostoty, nowej duchowości, albo wręcz ascezy. Częste odniesienia do tematyki religijnej, nawiązania do dawnych technik komponowania, tych jeszcze z czasów średniowiecznych, nadają jego muzyce charakteru mistycznego, lecz o dużej sile oddziaływania.
 We wszystkich utworach religijnych Pärta słowo jest jakością nadrzędną, wyznacza rodzaj muzycznego opracowania. Tak też jest w kameralnie potraktowanym Te Deum. Wczesnochrześcijański hymn Ciebie Boże wielbimy stał się w historii twórczości religijnej kanwą do licznych kompozycji, począwszy od epoki baroku. W niemniejszym stopniu przyciąga uwagę twórców doby obecnej, w tym także polskich (Penderecki, Kilar).
Te Deum Arvo Pärta powstało w latach 1984-85, a nowa wersja pochodzi z 2007 roku. Utwór został dedykowany Alfredowi Schlee (1901-1999), austriackiemu muzykologowi i wydawcy, który był wieloletnim współpracownikiem wiedeńskiego wydawnictwa Universal Edition, a które to wydawnictwo także publikuje utwory kompozytora.
Dzieło to nie posiada znanego z tradycji opracowań Te Deum charakteru uroczystego hymnu. Pärt rezygnuje tu z dekoracyjności muzycznej – ta zresztą była mu obca. Nad muzyką tego twórcy czuwa wyższa duchowość, która nie „szuka poklasku”, lecz przemawia swą prostotą wprost do duszy odbiorcy, jego wrażliwości z gatunku religijnej kontemplacji.
Te Deum Arvo Pärta przemówi do słuchacza szukającego w muzyce ukojenia i wyciszenia.


6 marca 2016, niedziela godz. 17.00      T
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Polifonica: inny wymiar
Śląska Orkiestra Kameralna
Chór Filharmonii Śląskiej
Robert Kabara – dyrygent
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru
Stanisław Pielczyk – organy
Program:
Georg Friedrich Händel – Koncert organowy B-dur op. 4 nr 2
Georg Friedrich Händel – Koncert organowy F-dur nr 13 Kukułka i słowik
Arvo Pärt – Te Deum na 3 chóry, taśmę, fortepian preparowany i orkiestrę smyczkową

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: