F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

PIERWSZY RECITAL ORGANOWY

 Tego u nas jeszcze nie było – recital organowy

Projektant naszych filharmonicznych organów, prof. Julian Gembalski grał już na nich na otwarcie odnowionej siedziby i dał mały recital podczas otwartych dni Jestem filharmaniakiem. 27 lipca 2014 roku przejdzie do historii Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego jako dzień rozpoczęcia na stałe w jej programach: recitali organowych. Ogromnie nam miło, że nowość w naszej ofercie zainauguruje muzyk związany ze środowiskiem śląskim i zarazem organista najmłodszego pokolenia – Michał Duźniak.
Urodzony w Wodzisławiu Śląskim, gry na organach uczył się w Państwowej Szkole Muzycznej II Stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku w klasie Elżbiety Włosek-Żurawieckiej. W 2013 roku ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego. Kontynuuje naukę w macierzystej uczelni jako słuchacz studium doktoranckiego. Brał udział w kursach mistrzowskich m. in. prof. Wolfganga Seifena, prof. Brunona Oberhammera, prof. Marka Toporowskiego, prof. Jeana Luca Perrota, prof. Jaroslava Tumy.
Zdobył wyróżnienie w I Konkursie Organowym na organach w stylu północnoniemieckiego i francuskiego baroku w Katowicach (2012). W 2011 roku wraz z zespołem wokalnym ChorWerkRuhr i zespołem instrumentalnym Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyrekcją Ruperta Hubera wykonał utwór Vigilia Wolfganga Rihma. Występował w wielu festiwalach organowych jako solista i kameralista. Pracuje w Archidiecezjalnym Studium Organistowskim przy Kurii Metropolitalnej w Katowicach, gdzie wykłada grę na organach. Jest organistą parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku. Obok działalności artystycznej i pedagogicznej prowadzi badania nad górnośląskim instrumentarium organowym.
W pierwszym filharmonicznym recitalu organowym nie może, oczywiście, zabraknąć muzyki Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750). Nie zabraknie i otworzy program: Toccata, adagio i fuga C-dur BWV 564. Elementem naszego czasu w tym programie będzie improwizacja Michała Duźniaka, który w stylu romantycznym zagra preludium i fugę. Poprzedzi ją fantazja Straf’ mich nicht in deinem Zorn op. 40/2 Maxa Regera (1873-1916), kompozytora, dyrygenta, pianisty i organisty improwizatora, uznawanego za największego po Bachu niemieckiego kompozytora muzyki organowej. Cechuje ją bogactwo układów fakturalnych, symfoniczny rozmach brzmienia, żelazna logika rozwoju napięcia, ale i ekstremalne kontrasty tempa i dynamiki. W muzyce organowej uczyniło to z Maxa Regera czołowego przedstawiciela ekspresjonizmu. Recital zamknie 23-minutowa Sonata c-moll Psalm 94 Juliusa Reubke (1834-1858), najstarszego syna niemieckiego budowniczego organów Adolfa Reubke, budowniczego m.in. instrumentu lipskiego Gewandhausu. Na kompozytorskiej stylistyce Julisa zaważyła twórczość Ferenca Liszta, u którego w Weimarze się kształcił.

 

 

27 lipca, niedziela godz. 17.00
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Recital organowy Michała Duźniaka
Program:
Johann Sebastian Bach – Toccata, adagio i fuga C-dur BWV 564
Max Reger – Fantazja Straf mich nicht in deinem Zorn op. 40/2
improwizacja – Preludium i fuga w stylu romantycznym
Julius Reubke – Sonata c-moll Psalm 94

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: