F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

Mistrzowska inauguracja
z Iwanem Monighettim

Iwan Monighetti – uczeń Mścisława Rostropowicza, laureat m.in. Międzynarodowego Konkursu im. Piotra Czajkowskiego, pedagog konserwatoriów w Bazylei i Madrycie, jeden z najznakomitszych wiolonczelistów świata – będzie pierwszym gościem Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w  jej 69. sezonie artystycznym. Wraz z nim jako solistą i dyrygentem sezon 2013/2014 13 września o godz. 19 w sali koncertowej Akademii Muzycznej zainauguruje Śląska Orkiestra Kameralna.
W programie koncertu będą Symfonia kameralna (VIII Kwartet smyczkowy c-moll) Dymitra Szostakowicza, Pampeana zmarłego przed 30 laty Argentyńczyka Alberta Ginastery oraz utwory Luigiego Boccheriniego. Ten urodzony 270 lat temu kompozytor pozostawił po sobie m.n. ponad sto kwartetów, sto kwintetów, 20 symfonii i liczne dzieła wokalne, których prawdziwa wartość do dziś nie do końca została rozpoznana. Obchodzący przed miesiącem 65. urodziny, Iwan Monighetti stara się to zmienić od 1986 roku, kiedy to powołał w Moskwie festiwal muzyki dawnej i zespół Camerata Boccherini.  Z taką misją przybywa i do Katowic.


13 września 2013, piątek godz. 19.00 A
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego, ul. Zacisze 3, Katowice
Inauguracja sezonu artystycznego Śląskiej Orkiestry Kameralnej
Śląska Orkiestra Kameralna
Iwan Monighetti – dyrygent, wiolonczela
Program:
Dymitr Szostakowicz – Symfonia kameralna op.110b
Alberto Ginastera – Pampeana nr 2 na wiolonczelę, orkiestrę smyczkową i perkusję
Luigi Boccherini – Sinfonia A-dur G.511
Luigi Boccherini – La musica notturna di Madrid
Luigi Boccherini – Koncert wiolonczelowy D-dur

 

ZAGADKA DLA MELOMANÓW:


Urodzony 270 lat temu, włoski wiolonczelista i kompozytor Luigi Boccherini uważany  jest za współtwórcę – obok Josephna Haydna –  kwartetu smyczkowego. Powstanie jakiego innego gatunku przypisywane jest już wyłącznie Luigiemu Boccheriniemu?

a)    kwintetu
b)    kwintetu smyczkowego
c)    kwintetu smyczkowego z dwiema wiolonczelami

 

Z dopiskiem - "odpowiedzi" prosimy przesyłać na adres e-mail: promocja@filharmonia-slaska.eu do piątku do godziny 12.00. Wśród poprawnych odpowiedzi rozlosujemy 3 podwójne zaproszenia na koncert 13 września o godz.19.00.

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: