F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

MUZYKA W KOŚCIELE MARIACKIM 21/06/2015

Muzyka w kościele Mariackim na dobre – Requiem W.A. Mozarta przyciągnęło tylu słuchaczy, że wielu z braku wolnych miejsc siedzących wysłuchało go stojąc – zagościła jako koncertowy cykl w świątyni, która poza specyficznymi walorami akustycznymi, oferuje także m.in. ogląd XV-wiecznego, późnogotyckiego tryptyku Santa Conversazione, zespołów witraży Adama Bunscha czy Wilhelma Ritterbacha czy płócien Józefa Unierzyńskiego.
Koncert 21 czerwca pomyślany jest jako kontynuacja cyklu. W warstwie muzycznej przynosi dzieła spokrewnionego z Felixem, Arnolda Mendelssohna (1855-1933). W tym roku mija 160. rocznica urodzin tego kompozytora, organisty i pedagoga, który urodził się na Śląsku, w Raciborzu. Własną twórczością oraz wprowadzeniem do repertuaru koncertowego utworów J.S. Bacha i H. Schütza wpłynął na odnowienie zainteresowania muzyką w Kościele Protestanckim. Nadał nowy trend muzyce religijnej. Jego twórczość warta jest przypomnienia, poszerzającego obiegowy repertuar koncertowy.

 

21 czerwca 2015, niedziela godz. 19.30
Kościół Mariacki, Katowice
Muzyka w kościele Mariackim
Chór Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin – dyrygent
Karina Paszek – słowo
Natalia Łukaszewicz – sopran
Magdalena Pilarczyk – alt
Tomasz Dziwisz – tenor
Michał Schoppa – baryton
Program:
Arnold Mendelssohn – Deutsche Messe op. 89
Arnold Mendelssohn – Geistliche Musik op. 90 nr 2
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: