F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

KAROL STRYJA IN MEMORIAM

W 500. ROCZNICĘ REFORMACJI

Doroczny nasz koncert Karol Stryja in Memoriam w Cieszynie, w tym roku – w niedzielę 28 maja w cieszyńskim kościele Jezusowym – łączymy z 500. rocznicą Reformacji. Wszak w Cieszyńskiem jest najwięcej wyznawców Kościołów Ewangelickich. Ewangelikiem był prof. Karol Stryja i cieszyńscy kompozytorzy Jan Gawlas i Jan Sztwiertnia, których muzyka rozpocznie zapowiadany koncert.
Urodzony na Zaolziu, Jan Gawlas (1901-1965) był wychowankiem cieszyńskiego seminarium nauczycielskiego i Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Katowicach (w klasach organów B. Szabelskiego, fortepianu S. Allinówny i kompozycji W. Friemanna), przedwojennego poprzednika Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, której rektorem został w 1963 roku. W jego dorobku są utwory orkiestrowe, kameralne, organowe i ponad sto pieśni na chór. Niezbyt bogaty jest dorobek, twórcy m.in. poematu symfonicznego Śpiący rycerze w Czantorii i pieśni na głos z fortepianem, urodzonego w Hermanicach (dziś część Ustronia) Jana Sztwiertni (1911-1940), umęczonego w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen w wieku zaledwie 29 lat. Aresztowany przez gestapo trafił tam w ramach Intelligenzaktion Schlesien. Był nauczycielem, prowadził chór kościelny i grał na organach. Pisał drobne utwory do użytku szkolnego i kościelnego, fugi, preludia, chorały, kantaty. Skomponowana w 1932 r. śpiewogra Sałasznicy, której muzyka nawiązywała do motywów ludowych z okolic Wisły, zdobyła dużą popularność. W 1937 r. rozpoczął studia w Konserwatorium Muzycznym w Katowicach, gdzie w maju 1939 odbył się recital złożony z jego kompozycji. W nagrodę otrzymał stypendium na studia muzyczne w Paryżu, który z powodu wojny nie doszedł do skutku.
Dobrym pomysłem jest umieszczenie w takim niezwyczajnym koncercie muzyki znamienitych mieszkańców Cieszyna.

 


28 maja 2017, niedziela godz. 17.00

Kościół Jezusowy, Cieszyn
Karol Stryja in Memoriam w 500. rocznicę Reformacji
Śląska Orkiestra Kameralna
Chór Harmonia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
Jan Wincenty Hawel – dyrygent
Izabella Zielecka-Panek – dyrygentka, przygotowanie chóru
Paweł Konik – baryton
Regina Gowarzewska – prelegentka
Program:
Wybrane kompozycje chóralne Jana Gawlasa i Jana Sztwiertni
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sinfonia C-dur nr 1
Johann Sebastian Bach – Kantata Ich habe genug BWV 82
Johann Sebastian Bach – III Koncert brandenburski G-dur BWV 1048
Samuel Barber – Adagio na smyczki
Johann Sebastian Bach – Aria na strunie G z Suity orkiestrowej D-dur nr 3 BWV 1068

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

    NEWSLETTER

    Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
    Zamów newsletter: