F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORA



PL |  EN

Radiowa Filharmonia dla Dzieci: Sław Lutosa!

Trudno uwierzyć, że to już dwie dekady upłynęły od odejścia wybitnego polskiego kompozytora i autorytetu w dziedzinie muzyki. W uchwale Konferencji Generalnej UNESCO na lata 2012-2013 przyjęto, że na prestiżowych listach rocznic obchodzonych pod auspicjami UNESCO znajdzie się setna rocznica urodzin kompozytora.
Witold Lutosławski komponował dla Anne Sophie-Mutter, Mścisława Rostropowicza czy Krystiana Zimermana, nagrywał dla Deutsche Grammophon i otrzymał muzycznego Nobla – „Polar Music Prize”. Należy do światowego panteonu muzycznego. Był wybitnym kompozytorem i dyrygentem, ale również erudytą i człowiekiem renesansu, który potrafił łączyć proces twórczy z refleksją teoretyczną. W spuściźnie po nim zostały także utwory napisane dla dzieci. Przypominamy je w ramach jednego z kilkudziesięciu projektów, które dofinansowuje minister kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Lutosławski 2013 – Promesa, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
Nasze koncerty z pewnością zapewnią dzieciom sporo zabawy.



30 października 2013, środa godz. 10 i 12
Polskie Radio Katowice, ul. Ligonia 29 Katowice
Radiowa Filharmonia dla Dzieci: Sław Lutosa!
Śląska Orkiestra Kameralna
Sylwia Janiak – dyrygentka
Roksana Wardenga – mezzosopran
Tymoteusz Bies – pianista
Regina Gowarzewska – prelegentka
Program:
Witold Lutosławski – Pięć melodii ludowych na orkiestrę kameralną
Muszelka, Srebrna szybkaWiosna na mezzosopran i orkiestrę kameralną
Piosenki dziecinne oraz Wróbelek i Pióreczko na głos i orkiestrę kameralną

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Lutosławski 2013 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.


 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: