F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN


PERŁY BAROKU

Robert Kabara i Śląska Orkiestra Kameralna zapraszają w sobotę 8 kwietnia na koncert pod wszystko mówiącym tytułem: Perły baroku. Śpiewająco weźmie w nim udział także Roksana Wardenga (alt), która pojawi się w ramowych utworach programu.
Otworzy go Kantata Geist und Seele wird verwirret (Umysł, dusza są zmieszane) BWV 35 Johanna Sebastiana Bacha, kompozycja powstała 8 sierpnia 1726 r. do wierszowanego tekstu Georga Christiana Lehmsa. Nie ma w nim słów Biblii i chorału, jest wyłącznie poezja madrygałowa. Bach idąc tym tropem, zrezygnował z wprowadzenia chóru i wszystkie partie śpiewane powierzył altowi. Dla wyrównania nieobecności chóru, tym ważniejsza stała się rola orkiestry. Zwłaszcza, że w kantacie kompozytor wykorzystał ponownie skomponowany wcześniej koncert na obój i orkiestrę smyczkową, dziś zaginiony a poświadczony dziewięciotaktowym fragmentem niedokończonej przeróbki na koncert klawesynowy (BWV 1059). W miejscu pierwotnego instrumentu solowego w kantacie występują organy obbligato.
Potem usłyszymy aranżacje Ryszarda Borowskiego na orkiestrę smyczkową klawesynowych sonat Domenica Scarlattiego, szóstego dziecka Alessandra Scarlattiego, najwybitniejszego przedstawiciela szkoły neapolitańskiej w dziedzinie opery. Domenico wyjechał na dwór hiszpański w Lizbonie, potem osiadł w Madrycie, gdzie żył do śmierci. Jego uczennicą i protektorką była młoda Maria Barbara Portugalska, przyszła królowa Hiszpanii. To najprawdopodobniej dla niej skomponował większość ze swych 555 sonat w dość zindywidualizowanym, ale i nowoczesnym stylu z wszelkimi możliwymi rozwiązaniami technicznymi. 30 z tych sonat Domenico Scarlatti opublikował jako Essercizi (Ćwiczenia). Od żmudnych ćwiczeń technicznych są równie odległe, jak etiudy Fryderyka Chopina.
Z dorobku jednego z największych i najciekawszych muzyków XVIII wieku, Antonia Vivaldiego wybrano do programu koncertu jedną z ponad dwudziestu jego symfonii i „zdumiewający przejaw geniuszu kompozytora” – Stabat Mater. To Stabat Mater w skróconej wersji dla wielkopiątkowych nieszporów. Vivaldi wykorzystuje w niej jedynie dziewięć z 18 wersetów sekwencji. Dzięki temu utwór wydaje się bardziej zwarty i poruszający. Jak zauważa Michael Talbot – „wyprzedza epokę, przywodząc na myśl późniejsze rozwiązania z Siedmiu ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu Haydna czy XV Kwartetu smyczkowego Szostakowicza”.

 


8 kwietnia 2017, sobota godz. 18.00 [T]

Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska
Perły baroku
Śląska Orkiestra Kameralna
Robert Kabara – dyrygent
Roksana Wardenga – alt
Program:
Johann Sebastian Bach – Kantata Geist und Seele wird verwirret BWV 35
Domenico Scarlatti – Sonaty klawesynowe (wybór) w aranżacji na orkiestrę smyczkową Ryszarda Borowskiego
Antonio Vivaldi – Sinfonia in C
Antonio Vivaldi – Stabat Mater RV 621

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: