F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN


ZNAMY JUŻ LAUREATÓW

Jest pokarmem dla duszy, towarzyszy człowiekowi od zarania cywilizacji, przynosząc radość, dając wyraz emocjom, towarzysząc najważniejszym momentom w naszym życiu. Inspiruje twórczo, relaksuje, dynamizuje, uwzniośla… Muzyka nie zna granic gatunkowych i wiekowych. Jej piękno jest uniwersalne, różnorodne i ponadczasowe.
W barwnych i pełnych dramatyzmu dziejach życia światowej sławy kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego, patrona Filharmonii Śląskiej, zdarzyło się niebywałe zjawisko. Po niespełna dwudziestu latach od skomponowania III Symfonii Symfonii pieśni żałosnych świat odkrył na nowo kompozycję , która dosłownie porwała miliony słuchaczy, co znalazło swój wyraz tak w zapamiętałym kupowaniu płyty z kompozycją , jak i w wielotygodniowym wysokim rankingu utworu na …..popularnej radiowej liście przebojów.
Ludzie, ogarnięci mistyczną mocą tej muzyki, zapragnęli również opowiedzieć o jej znaczeniu i przeżywaniu samemu kompozytorowi. Z całego świata do Polski, do Katowic, do Henryka Mikołaja Góreckiego zaczęły napływać listy od wielbicieli jego muzyki, którzy w determinacji wysyłali korespondencję, częstokroć, nie znając adresu Kompozytora, opisując koperty jedynie Jego imieniem i nazwiskiem, oraz sformułowaniem „please find”...
Zdarzenie to, świetnie opisane w filmie biograficznym autorstwa Violetty Rotter- Kozery, stało się dla nas inspiracją do powołania ogłoszenia konkursu literackiego.
Dialog twórcy i słuchacza jest zjawiskiem koniecznym – jedni nie mogą istnieć bez drugich.
 

Szanowny Słuchaczu!
Otwórz się na nowe emocje, daj wyraz swoim wrażeniom z przeżywania muzyki, którą kochasz! Napisz, proszę, chociaż krótki list do Filharmonii Śląskiej, w którym opiszesz swoje muzyczne emocje, osobiste znaczenie przeżywania muzyki w Twoim życiu. Chcemy usłyszeć Twój głos! Przekonaj innych do słuchania muzyki, do bycia „zasłuchanym.pl”

JURY w składzie:
- prof. zw. dr hab. Jan Malicki, Dyrektor Biblioteki Śląskiej – przewodniczący jury
- Wiesława KonopelskaZastępca redaktora naczelnego – Miesięcznik społeczno- kulturalny „Śląsk” – członek jury
- Henryk Cierpioł – Kierownik Redakcji Muzycznej Radia Katowice – członek jury
- Agnieszka Młynarczyk – Kierownik Biura Marketingu, Promocji i Projektów, Filharmonia Śląska – sekretarz jury
 

na posiedzeniu w dniu 24.02.2015 o godz. 17.15 podjęło decyzję by przyznać

I nagrodę: abonament dwumiesięczny TUTTI wraz z publikacją nagrodzonego tekstu w Miesięczniku społeczno- kulturalnym „Śląsk” oraz na stronie internetowej Filharmonii Śląskiej, zaproszenie dla 2 osób na premierę IV Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego Pani Julii Lauer za tekst

II nagrodę: komplet porcelany 3- częściowej dla 2 osób, sygnowany autografem Henryka Mikołaja Góreckiego, publikacja nagrodzonego tekstu w Miesięczniku społeczno– kulturalnym „Śląsk” oraz na stronie internetowej Filharmonii Śląskiej Pani Alicji Giecewicz za tekst

III nagrodę: komplet wydawnictw i gadżetów Filharmonii Śląskiej, publikacja tekstu w Miesięczniku społeczno- kulturalnym „Śląsk” oraz na stronach internetowych Filharmonii Śląskiej” Panu Krzysztofowi Mazur za tekst

Ponadto za walory artystyczne i autentyczność przekazu Jury postanowiło przyznać nagrodę specjalną  Pani Marii Sławskiej za tekst
 

 

 

 

Regulamin konkursu ZASŁUCHANI.PL

KLAUZULE ZGODY - KONKURSU LITERACKIEGO "ZASŁUCHANI.PL"
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: