F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN


Filharmonia Śląska nagrodzona

Otrzymaliśmy tę nagrodę za modernizację i rozbudowę historycznego gmachu, których efektem będzie prawie podwojona powierzchnia użytkowa z nową salą kameralną, salami prób i garderobami artystów, kawiarnią i zielonym ogrodem na dachu dla nowej działalności. Zabytkowa sala koncertowa zyskuje klimatyzację i nowy instrument – organy. Końcowe rozliczenie projektu nastąpi do końca marca 2014 r.  Obecnie trwają ostatnie roboty wykończeniowe. Od 12 listopada pracownicy  firmy Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH montują organy, pierwsze na Śląsku budowane w sali koncertowej. Koszt kwalifikowany inwestycji wyniesie 33 137 722 zł, z czego 21 327 438 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt projektu to ponad 47 476 024 zł przy znaczącym wkładzie województwa śląskiego.
Efektami wdrażania XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 jest 79 inwestycji, blisko 4 mld zł dofinansowania, w tym ze środków europejskich – ponad 2,28 mld zł. Podsumowano je  21 listopad br. podczas konferencji z udziałem ministra Bogdana Zdrojewskiego i Moniki Smoleń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które jest operatorem programu.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: