F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

Żegnaj Kamo

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła Kamila Kiełbińska, jedna z najbardziej zasłużonych postaci w dziejach Filharmonii Śląskiej. Przez 39 lat, do roku  2002 związana była z nami etatowo, ale nasze audycje szkolne prowadziła jeszcze w ostatnim dniu życia.

Córce i Bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia.


Kamila Kiełbińska (26 XII 1938 – 3 XII 2013), rodowita Katowiczanka, była pianistką, ale sensem jej życia stało się upowszechnianie muzyki oraz szeroko rozumianej kultury, także kultury bycia, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Była cenioną kierowniczką filharmonicznego działu artystycznego, a jako konferansjerka, prelegentka i komentatorka niezliczonych koncertów stała się jedną z najbarwniejszych postaci nie tylko Katowic.

Studiowała w klasie fortepianu prof. S. Allinówny Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, dzisiejszej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. W 1961 r. została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Dawnej w Łodzi. Po studiach rozpoczęła pracę w Filharmonii Śląskiej. To było w 1963 roku, pół wieku temu.

Już rok wcześniej, na III Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Szkolną Audycję Muzyczną w Łodzi Kamila Kiełbińska zdobyła nagrodę za najlepszy debiut. Stała się współautorką programów kilkuset w sezonie audycji muzycznych oraz koncertowych cykli Młodej Filharmonii w ponad 40 kolejnych sezonach. Po latach, za konsekwentnie kontynuowaną działalność popularyzatorską Kamilę Kiełbińską honorowały Pszczyna, Rybnik, marszałek województwa śląskiego. Pamiątkowym medalem obdarzyło Kamę Zaoczne Technikum Ekonomiczne im. L. Krzywickiego w Chorzowie, które od 1959 roku przez wiele lat gościło u siebie filharmoników z okazji rozpoczęcia każdego kolejnego semestru szkolnego. Całe zawodowe życie poświęciła upowszechnianiu muzyki, wygłaszając prelekcje dla melomanów i młodzieży szkolnej. Przez wiele lat prowadziła autorsko przez siebie opracowywany międzyszkolny konkurs muzyczny, cieszący się olbrzymia popularnością wśród młodzieży. Prowadziła też serie koncertów – kursów wychowania estetycznego wśród dorosłych, nowych słuchaczy.

Znakomicie umieszczała popularyzowaną przez siebie muzykę w kontekście szerszym – historycznym, obyczajowym, w powiązaniu z innymi dziedzinami kultury i sztuki. Wielkie muzyczne i muzykologiczne znawstwo w upowszechnieniowej pracy łączyła z wielką kulturą. Ogromnym atutem jej pracy był także język. Jej nienaganna, zarówno w warstwie leksykalnej, składniowej, jak i w wymowie, polszczyzna stanowiła swoiste antidotum na język, jakim zalewają nas media. Rozbudzała swoja pracą ten rodzaj potrzeb i takiego kulturalnego spełnienia, który wciąż pozostaje niezwykle atrakcyjny i inspirujący dla młodzieży.

Poza pracą w Filharmonii Śląskiej, współpracowała z filharmoniami: Narodową w Warszawie, Krakowską, Pomorską w Bydgoszczy, Poznańską, Częstochowską, Opolską i Zabrzańską oraz prowadząc koncerty w całym kraju, z amatorskim ruchem chóralnym.
Przez wiele lat równolegle prowadziła działalność pedagogiczną w średnich szkołach muzycznych. Była m.in. pedagogiem klasy fortepianu w katowickiej Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza.

Prowadziła tez bogatą działalność jako organizator i współwykonawca koncertów w pałacu pszczyńskim. Inicjowała, organizowała i współorganizowała wiele wydarzeń artystycznych w Katowicach i na Śląsku. Od 1982 roku była organizatorką festiwalu „Wieczory u Tellemanna” w Pszczynie. Regularnie organizowała koncerty w Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu oraz w Filharmonii Zabrzańskiej. Organizowała koncertową wymianę artystów polskich i japońskich.

Była współautorką wielkiej, pierwszej monografii Filharmonii Śląskiej, przygotowywanej z okazji 60-lecia FŚl.

Odznaczona i uhonorowana została: Złotym Krzyżem Zasługi (2005), Srebrnym Krzyżem Zasługi (dwukrotnie; 1985 i 1995) oraz m.in. honorowym tytułem Zasłużony Działacz Kultury.

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: