F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

Poniedziałek różnorodności

Regina Gowarzewska wraz z dwoma akordeonistami Karolem Grzeszczukiem i Tomaszem Więckiem opowiedzą przedszkolakom o wędrówce muzyki przez świat. Rzecz będzie o tańcach różnych narodów.

Wieczorem Śląska Orkiestra Kameralna wraz ze znakomitymi goścmi przedstawi najpiękniejsze arie z operetek i musiciali w aranżacjach Dariusza Zbocha. Do tego specjalnego spotkania noworocznego zaproszono: absolwentkę katowickiej uczelni muzycznej, Iwonę Sochę, która już jako studentka trzeciego roku rozpoczęła współpracę z Filharmonią Śląską (partia sopranowa w Missa in tempo rebelii J. Haydna pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka), a na scenie operowej zadebiutowała rolą Małgorzaty w Fauście Ch. Gounoda w spektaklu jubileuszowym 60-lecia Opery Śląskiej z udziałem Bogdana Paprockiego. W tym samym 2005 roku rozpoczęła współpracę z Teatrem Wielkim-Operą Narodową w Warszawie. Od lat gwiazdą tej sceny jest znakomity tenor Adam Zdunikowski. Był m.in. finalistą Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Belvedere w Wiedniu (1995) i zwycięcą VI Wielkiego Turnieju Tenorów w Szczecinie (2004).


13 stycznia 2014, poniedziałek godz. 10
Audytorium w starym budynku Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12 Katowice
Muzyczne przedszkole: Gdzie wędrujesz muzyko?
Poznajemy tańce z różnych stron świata grane na akordeonie.
Karol Grzeszczuk – akordeonista
Tomasz Więcek – akordeonista
Regina Gowarzewska – prelegentka
W programie:
Polka klarnetowa
Walc francuski

Hubert Giraud/Jean Drejac – Walc Pod niebem Paryża
Wiaczesław Siemionow – Gankino Horo
Astor Piazzolla – Libertango
Janusz Wojtarowicz – Balcan Dance (Jovano Jovanke)
Richard Galliano – Galiano Tango pour Calude

Koncerty kameralne dla przedszkolaków
cena biletu: 8 zł
bilet grupowy: na każde 15 osób przypada jeden bezpłatny bilet dla opiekuna

13 stycznia 2014, poniedziałek godz. 18
Miejski Klub im. Jana Kiepury – Energetyczne Centrum Kultury, ul. Będzińska
65 Sosnowiec
Koncert noworoczny w Klubie im. Jana Kiepury
Śląska Orkiestra Kameralna
Dariusz Zboch – koncertmistrz, prowadzenie
Iwona Socha – sopran
Adam Zdunikowski – tenor
W programie: najpiękniejsze arie z operetek i musiciali w aranżacjach
Dariusza Zbocha
bilety i informacje: www.kiepura.pl

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: