F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

Mirosław Jacek Błaszczyk dyrektorem FŚl

Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia i opatrzona została numerem 2685/299/IV/2013. Numer wcześniejszy: 2684/299/IV/2013 ma natomiast uchwała „w sprawie uchylenia uchwały własnej nr 3414/105/IV/2011 z dnia 13.12.2011 w sprawie powierzenia Pani Grażynie Szymborskiej pełnienia obowiązków dyrektora Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach do czasu zakończenia inwestycji pn. Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach i przekazania obiektu do użytkowania”. I ta uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podjęte uchwały są rezultatem przeprowadzonego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora FŚl, a poinformował o nich dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego, Przemysław Smyczek. Podczas wizyty w Filharmonii wysłuchał najnowsze informacje o stanie prac na budowie, której zakończenie i rozliczenie musi nastąpić do 31 marca 2014 roku. Koncert inaugurujący działalność w odnowionej siedzibie planuje się na 21 bądź 28 marca. Akt powołujący nowego dyrektora jest przygotowywany, a wręczony zostanie przez marszałka Mirosława Sekułę podczas spotkania z pracownikami Filharmonii.

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

    NEWSLETTER

    Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
    Zamów newsletter: