F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

Marszałek Mirosław Sekuła w FŚl

Marszałek Mirosław Sekuła poinformował o konkursie na stanowisko dyrektora FŚl, do którego stanęło pięć osób. Komisja konkursowa zarekomendowała marszałkowi Mirosława Jacka Błaszczyka, który w finałowym głosowaniu uzyskał 5 głosów, przy trzech wstrzymujących się i jednym oddanym na kontrkandydata.  Obecny dyrektor z Filharmonią Śląską związany jest od 1986 roku, a w latach 1998-2013 był jej dyrektorem artystycznym.  Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2685/299/IV/2013 z 3 grudnia 2013 r. Mirosław Błaszczyk został powołany na stanowisko dyrektora Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego na czas określony od 3 grudnia 2013 r. do 31 sierpnia 2018 roku. W obecności zebranych podpisana została stosowna umowa.

Życząc powodzenia nowemu dyrektorowi, marszałek zauważył, że nie będzie łatwo – na  kulturę było, jest i w najbliższym czasie będzie pieniędzy za mało. Trzeba je będzie zdobywać. Powołany dyrektor z naciskiem podkreślił, że ma tego świadomość i to, że przeorganizować będzie musiał swoje dotychczasowe życie, ale do Filharmonii przychodzi, jak do swego domu. Rozległy się brawa, gdy dodał, że czasem żona spiera się z nim o to, czy dom ma w Katowicach czy w Rybniku.

Puentując swoją wizytę na budowie, marszałek Mirosław Sekuła zauważył, że budowlańców jeszcze tam dużo, na gwiazdkę odbudowana siedziba prezentem jeszcze nie będzie, ale na zajączka – na pewno. Brawami skwitowano ostatnią uwagę marszałka: Szanujcie dyrektora swego, bo możecie mieć gorszego.
 

 
 

    Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

    NEWSLETTER

    Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
    Zamów newsletter: