http://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-14386045948971!1461.htmlhttp://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-14386009478814!1458.htmlhttp://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-14382405229736!1410.htmlhttp://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-14382396693422!1408.htmlhttp://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-14460332388280!1585.htmlhttp://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-14381728518537!1407.htmlhttp://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-14381715788881!1405.html
PL |  EN
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: